سد هوور

فرستاده شده در ۲۲ آبان ۱۳۹۶

سد هوور (بولدر) یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایالات متحده آمریکا

سد هوور (بولدر) یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایالات متحده آمریکا