فرستاده شده در ۱۰ آذر ۱۳۹۴

A grandfather walking through a rice field followed by his grandchildren. – – Special Programme for Food Security. The Special Programme for Food Security (SPFS) is being implemented in ten counties of China. Fifty farmer households were selected from one village in each project county to participate in the Farming System Diversification Component in 1999. Project activities include raising small livestock, fattening pigs, and rice and vegetable integrated development. Through diversification activities, demonstration households, who have taken initiatives in project activities, have greatly increased their income and improved their living standards.

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي