20140502120538cb-petrol

فرستاده شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

سازمان محیط زیست اسناد آلایندگی و سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی‌ها را منتشر کرد.