img_20161030_120300

فرستاده شده در ۹ آبان ۱۳۹۵

سردیس آناهیتا و دست چپ او - تاریخ ساخت حدود 400قبل از میلاد - بریتیش میوزیوم

سردیس آناهیتا و دست چپ او – تاریخ ساخت حدود 400قبل از میلاد – بریتیش میوزیوم

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي