ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل good work


ترجمه (معنی) good work:

معنی 1: ایول
معنی 2: آفرین
معنی 3: دمت گرم

روشنگری (توضیحات):
اصطلاح good work برای ستودن و تشویق کسی به کار می رود و معمولا معنای ایول، دمت گرم، و آفرین میدهد. مثلا وقتی کسی در مسابقه ای برنده میشود و یا به خاطر تلاش هایش، یک رسانه مهم با وی مصاحبه میکند، دوستان و همکار ها به او میگویند: good work! یعنی آفرین! یا دمت گرم!

اصطلاح های مشابه
good work
well done
nice job