ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Speak of the devil


ترجمه (معنی) Speak of the devil:

معنی 1: حلال زاده است

روشنگری (توضیحات):
زمانی که سخن از شخصی می شود و ناگهان آن شخص سر و کله اش پیدا میشود می گویند طرف حلال زاده است یا:" Speak of the devil".