ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل So far so good


ترجمه (معنی) So far so good:

معنی 1: تا اینجاش که خوب بوده

روشنگری (توضیحات):
تا اینجاش خوب بوده و ممکنه بعدا مشکلاتی پیش بیاد. زمانی این اصطلاح به کار برده میشه که شخص گوینده هنوز از آینده کار خبر ندارد ولی با مشگل خاصی هم روبرو نشده است.