ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Put up with something


ترجمه (معنی) Put up with something:

معنی 1: تحمل کردن چیزی

روشنگری (توضیحات):
برای نمونه اگر بخواهید بگید که "من دیگه این شرایط رو تحمل نمی کنم" باید بگید: "I am not gonna put up with this situation anymore".

اصطلاح های مشابه
tolerate something