ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Put up with someone


ترجمه (معنی) Put up with someone:

معنی 1: تحمل کردن یه نفر

روشنگری (توضیحات):
برای نمونه اگر بخواهید بگید که "من دیگه کورش رو تحمل نمی کنم" باید بگید: "I am not gonna put up with Kourosh anymore".

اصطلاح های مشابه
tolerate someone