ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Pull someone's leg


ترجمه (معنی) Pull someone's leg:

معنی 1: شوخی کردن با کسی