ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل How are you doing


ترجمه (معنی) How are you doing:

معنی 1: حال شما چطوره
معنی 2: خوب هستین

روشنگری (توضیحات):
این واژاک ‏(اصطلاح) برای احوال پرسی رسمی به کار می رود. برای احوال پرسی خودمونی، واژاک های دیگر مانند: How is it going? یا What's up? استفاده می شود.