ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Good job


ترجمه (معنی) Good job:

معنی 1: ایول
معنی 2: آفرین
معنی 3: دمت گرم

روشنگری (توضیحات):
اصطلاح Good job برای ستودن و تشویق کسی به کار می رود و معمولا معنای ایول، دمت گرم، و آفرین میدهد. مثلا وقتی کسی در مسابقه ای برنده میشود و یا به خاطر تلاش هایش، یک رسانه مهم با وی مصاحبه میکند، دوستان و همکار ها به او میگویند: Good job! یعنی آفرین! یا دمت گرم!

اصطلاح های مشابه
good work
well done
nice job