ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Give someone the cold shoulder


ترجمه (معنی) Give someone the cold shoulder:

معنی 1: تحویل نگرفتن
معنی 2: بی محلی کردن
معنی 3: کم محلی کردن

روشنگری (توضیحات):
یعنی کسی رو خودخواسته ‏(عمدی) تحویل نگرفتن

اصطلاح های مشابه
to snub