ترجمه فارسی اصطلاح (واژاک) یا ضرب المثل Don't take something for granted


ترجمه (معنی) Don't take something for granted:

معنی 1: قدر چیزی رو دونستن

روشنگری (توضیحات):
این گزاره ‏(جمله) یعنی ارج ‏(قدر) چیزی رو دونستن ولی معنی آن برای ما فارسی زبان ها کمی گیج کننده است. چرا؟ چون که این یک جمله منفی است ‏(به خاطر don't در آغاز جمله) ولی برگردان فارسی آن معنی مثبت دارد. بنابراین اگر واژه don't رو از آغاز جمله پاک کنیم این جمله به دست می آید: Take something for granted که معنی آن قدر ‏(ارج) چیزی رو "ندونستن است". خلاصش اینکه اگر بخواهید به کسی بگید که: قدر مادرت رو بدون! باید بگید: Don't take your mother for granted! یا مثلا: قدرت دوستانت رو بدون! Don't take your friends for granted. اگر بخواهیم بگیم که "سارا قدر شوهرش رو ندوست" باید بگیم: Sara took her husband fo