طراوت بهار

لیست کتاب ها

فرستاده شده در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

    گذار بزرگ گذر از سوخت های فسیلی به انرژی خورشیدی و بادی نوشته: لستر براون ترجمه :دکتر حمید طراوتی چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن – تخریب محیط زیست و بحران امنیت غذایی نوشته : لستر براون ترجمه :دکتر حمید طراوتی نجات محیط زیست ( پلن B4.0 ) نوشته : لستر براون ترجمه […]

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي

پیوند های مهم: