فصلنامه اجتماعی فرهنگی محیط زیستی زیست آئین شماره پنج

فرستاده شده در ۷ خرداد ۱۳۹۶

شماره پنجم فصلنامه اجتماعی فرهنگی محیط زیستی زیست آئین منتشر شد.

کتاب زیست آیین ۵

کتاب زیست آیین ۵

این نشریه زیست محیطی وزین پنجمین شماره خود را منتشر کرد.

در این شماره مصاحبه مفصلی با آقای مهندس رمضانعلی قائمی انجام شد که خواندنی است. همچنین در این شماره آثاری از افراد زیر را می خوانید.

هنرریک مجنونیان، بهرام کیابی، عبدالحسین وهاب زاده، حمیدرضا رضایی، هوشنگ ضیایی، حمید طراوتی، رجبعلی کارگر، مجتبی حسینی، پیمان قائمی، افشین عادلی، حسین جعفری، تبسم فلاحی، آرش کرد، علی شهبازی، روزبه فیض، سید علی حسینی، حسین میبودی، اسماعیل حسام مثدم، اسماعیل شخبازی، پوریا قلیچ خانی، کریم محمدی، محمد امین قانعی راد

خواندن این نشریه را به همه علاقه مندان محیط زیست توصیه می کنیم.