گسترش انرژی های نو بهترین راه ایجاد شغل

فرستاده شده در ۳ تیر ۱۳۹۲

Creating New Jobs, Cutting Carbon Emissions, and Reducing Oil imports by Investing in Renewable Energy and Energy Efficiency
By Lester R. Brown

نوشته لستر براون
برگردان فرزانه ملکوتی

(ایجاد شغل های جدید، کاهش انتشار کربن و کاهش مصرف نفت ازطریق سرمایه گذاری درانرژی های تجدید پذیر و افزايش بهره وری انرژی )

درحالی که شرکت های مهم ایالات متحد آمریکا تقريبا هر روز بی کار شدن تعدادی ازکارکنان خود را اعلام می کنند، صنعت انرژی تجدید پذیر روز به روز افراد بیش تری را برای ساخت نیروگاه های بادی ، نصب دستگاه های خورشیدی درپشت بام ها و ساخت نیروگاه های حرارتی خورشیدی و زمین-گرمایی استخدام می کند. بازده شرکت های صنعتی كه تجهیزات لازم را برای اين تاسيسات توليد انر‍ژي ،‌ توليد مي كنند حدوداً سالی بیش از٣٠ درصد رشد می کند. این گونه سرمایه گذاری ها هم به ایجاد مشاغل جدید کمک می کند وهم مانع ازآن می شود که تغییر اقلیم مهار ناپذير شود.

درمیان منابع متعدد انرژی تجدید پذیر باد،آینده درخشان تری دارد. ایالات متحد آمریکا هم اکنون ۲۴هزار مگاوات انرژی بادی تولید می کند که معادل ۲۴ نیروگاه زغال سوزاست و ۸۳ نیروگاه بادی جدید با ۸ هزارمگاوات ظرفیت دراين كشور در دست احداث است. فراترازاین، نيروگاه هايي بادي با ظرفيت خيره كننده ۲۲٥ هزارمگاوات نيز، در مرحله طراحي هستند و در انتظار احداث شبکه ملی برق هستند تا تولید خود را شروع کنند.

درحال حاضر چهل كارخانه در ایالات متحدآمریکا به توليد اجزاي نيروگاه هاي بادي مشغولند. . هشت تا از آنها توربین بادی توليد مي كنند. بيست كارخانه برج های بادی و ۱۲ تای دیگرپره توربین ها را می سازند. به علاوه آن طور كه اخيرا اعلام شده تعداد خيلي بيش تري ازاین کارخانه ها در دست احداث هستند و يا در مرحله طراحي قرار دارند. هریک میلیارد دلارسرمایه گذاری درنیروگاه های بادی، ۳٣٥٠ شغل ایجاد می کند که تقریباً چهاربرابر۸۷٠ شغلی است که با همین مبلغ سرمایه گذاری درنیروگاه های زغال سوزایجاد می شود. درزمینه سلول های خورشیدی(فتوولتائیک) قابلیت رشد ایالات متحدآمریکا را مي توان در اين نكته مشاهده كرد كه اخيرا اين كشور از نصب تاسيسات خورشيدي در پشت بام هاي كوچك فراتر رفته و اين تاسيسات را در نيرو گاه هاي تجاري وسيعي به كار گرفته كه مساحت آنها چندين كيلو متر مربع است. درسال۲٠٠۷ ایالات متحد آمریکا، به زحمت ۲٠٠ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی ايجاد كرد که عمده آن از طريق نصب سلول هاي خورشيدي در پشت بام هابود. درسال ۲٠٠۸، شركت گاز و برق پاسیفیک که یکی ازبزرگ ترین شرکت های خدمات گازوبرق کالیفرنیاست،قراردادی را با دوشرکت برای تولید۸٠٠ مگاوات برق فتوولتائیک خورشیدی به امضاء رساند که بازده این نیروگاه ها دراوج قدرت برابربا یک راکتورهسته ای است.یک میلیارد دلارسرمایه گذاری درنصب و راه اندازي سلول های خورشیدی ،۱۴۸٠ شغل جدید ایجاد می کند.

درزمینه نیروگاه های حرارتی خورشیدی،یعنی نیروگاه هایی که ازآینه برای تمرکزنورخورشید و تولید بخاربرای به راه انداختن توربین استفاده می کنند نیز،شرایط رشد مشابهی دیده می شود. تاهمین اواخر،تنها یک نیروگاه ازاین نوع درایالات متحد آمریکا وجود داشت وآن نیروگاه ٣٥٠ مگاواتی SEGS درکالیفرنیا بود. هم اکنون هجده نیروگاه بزرگ تجاري ( پانزده تا درکالیفرنیا، دو تا درفلوریدا و يكي درآریزونا) با مجموع ظرفیت تولید ۴۱۶٠ مگاوات ، یعنی با ۱۲برابرافزایش، در دست احداث است. این نمونه یکی دیگراز فن آوری های کار- بر انرژی است که هر میلیارد دلارسرمایه گذاری برروی آن ۲۲۷٠ شغل ایجاد می کند. منحنی هزینه احداث این نوع نیروگاه ها شدیداً درحال سقوط است ودرنتیجه این نوع انرژی به سرعت به یکی ازبازیگران اصلی اقتصاد انرژی ایالات متحد آمریکا، تبدیل می شود.

حال انرژی زمین- گرمایی را درنظربگیرید. براي مدت بیست سال ایالات متحد آمریکا، تنها یک نیروگاه تولید انرژی زمین- گرمایی درمقیاس تجاری داشت که درکالیفرنیا واقع شده بود.اکنون به طورناگهانی وتقریبا ًیک شبه ۹۶ پروژه دیگرکه ظرفیت تولید بیش ترآنها درمحدوده ۱٠تا ۳٥٠ مگاوات است درایالت های غربی در دست انجام است. ما شاهد ظهور منبعي جدید و بسيار مهم برای تولید برق هستیم.

دو فن آوری جدید یعنی اتوموبیل های دو گانه سوزقابل اتصال به برق و توربین های بادی دارای طراحی پیشرفته ،زمینه را برای بنای اقتصاد کاملا ًجدید سوخت اتوموبیل آماده کرده است. در حالی که چهارتولیدکننده،قراراست اتوموبیل های دوگانه سوزقابل اتصال به برق خود را تا سال ۲٠۱٠ و۲٠۱۱ به بازارعرضه کنند ،برآوردهای اولیه از تعداد تولید رقم بالايي رانشان نمي دهد. آن چه اکنون به آن نیاز داریم برنامه ای ضربتی است ،تقریباً مشابه بسیجی که درزمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت ، تا ازطریق آن بتوان ده ها میلیون اتوموبیل که عمدتاً با برق كار مي كنند ، برقي كه بخش عمده آن در نيرو گاه هاي بادي توليد شده و قيمت آن معادل بنزين كم تراز يك دلاردر هر گالن است ،‌ تولید کرد،‌ .خبرخوب این که اتوموبیل های دوگانه سوزقابل اتصال به برق ،به زیرساخت جدیدی نیازندارند.

راه دیگرایجاد شغل و صرفه جویی درانرژی سرمایه گذاری درحمل ونقل شهری،هم درراه آهن سبک وهم دراتوبوس هاست. و زمانی که این كار ، با خیابان های سازگار با دوچرخه سواري و سازگار با عبور عابران پیاده ترکیب شود خود هم سبب افزایش تحرک خواهد شد و هم واردات نفت راكاهش خواهد داد.

درمورد ایجاد شغل باید گفت که سرمایه گذاری در به روز كردن ساختمان ها هفت برابر همان مقدار سرمایه گذاری در نیروگاه های زغال سوز، شغل ایجاد می کند.یکی ازرهبران پیشگام این کارشهر هوستون است که قصد دارد تک تک ۲۷۱ ساختمان دولتی خود را بازسازی کند ودرنتیجه به طورهمزمان هم مصرف انرژی وهم هزینه های عملیاتی را کاهش دهد.همان طور که بیل وایت،شهردار هوستون، می گوید:”اين كار ازنظراقتصادی کاربا صرفه ای است.“ درکالیفرنیا،شرکت ادوب سیستم،که یک شرکت نرم افزاری است،دفاترمرکزی رو به گسترش خود را با هزینه 4/1 میلیون دلار بازسازی کرد که درنتیجه مصرف برق آن ۳٥ درصد و مصرف گاز طبیعی آن 41 درصد کاهش یافت. صرفه جویی حاصل درانرژی موجب شد كه مبلغ4/1 میلیون دلار سرمایه گذاری شده ظرف مدت ۱۴ ماه برگردد. (معمولاً زمان بازگشت سرمایه ای که صرف به روز سازي می شود ،نزدیک به ٥ سال است.)

بنای اقتصاد انرژی جدید ازدو طریق شغل ایجاد می کند.هم از طریق احداث نیروگاه های بادی و نوسازی ساختمان ها و هم به طورغیرمستقیم ازطریق خط تولید هايي که مثلاً قطعات توربین های بادی یا پنجره های مقاوم در برابر گرما و سرما را ،كه در نوسازي به كار مي روند، تولید می کنند .این سرمایه گذاری ها درخارج ازبخش انرژی نیز شغل ایجاد می کند. برای مثال،احداث نیروگاه بادی در یکی از بخش هاي دشت های بزرگ ايالات متحد درهمان محل مشاغلی محلی مانند رستوران داري و ساختمان سازي را به وجود می آورد.

نقش دولت ها دراین ابتکار عظیم ایجاد شغل ،این است که بودجه عمومی را به عنوان اهرمی برای تشویق سرمایه گذاری هرچه بیش تر بخش خصوصی به کاربرد.ما برآورد می کنیم که اگردولت طی 12 سال آینده ۱٠٠ میلیارد دلارازبودجه کشوری را به صورت راهبردی به این منظور به کار برد،موجبات ۴٠٠ میلیارد دلارسرمایه گذاری بخش خصوصی را دراین زمینه فراهم خواهد کرد. اگراین ٥٠٠ میلیارد دلار بطور مساوی بین توسعه انرژی های تجدید پذیر( باد- خورشید و زمین- گرمایی) و به سازی ساختمان ها توزیع شود واگربه ازای هردوشغلی که دربخش انرژی ایجاد می شود،یک شغل درخارج آن بخش ایجاد شود ،درمجموع به سرعت ۶٠٠ هزارشغل جدید ایجاد خواهد شد که تا سال ۲٠۲٠ برقرار خواهد بود.

علاوه بر نیاز کوتاه مدتی که برای یجاد مشاغل وجود دارد، پیش گیری از غیرقابل مهار شدن تغییر آب وهوا و تهدیدی که برای تمدن جهانی دربردارد نیز ضرورت همه جانبه دارد. اگر قرارباشد جهان بختی برا ی حفظ پوشش یخی گرینلند وحداقل یخچال های بزرگ تر هیمالیا و فلات تبت داشته باشد- یعنی یخچال هایی که ذوب یخ آنها رودخانه های اصلی آسیا و نظام های آبیاری این قاره را درخلال فصل خشک سال تغذیه می کند-درآن صورت انتشارکربن جهانی باید تا سال ۲٠۲٠ میلادی ۸٠ درصد کاهش یابد.برای ایالات متحد آمریکا ،این کاراحتمالا ًبه ٥٠٠ میلیارد دلارسرمایه گذاری دولتی برای بسیج دو تریلیون دلارسرمایه بخش خصوصی نیازخواهد داشت تا این که تا سال میلادی درمجموع 5/2 تریلیون دلار سرمایه گذاری درانرژی های تجدید شدنی و در زمینه کارایی انرژی صورت گیرد.این سطح از سرمایه گذاری سه میلیون شغل جدید ایجاد می کند که تا سال ۲٠۲٠،دوام خواهد داشت.

قدم دیگر ی که برای کمک به تسریع کاهش کربن می توان برداشت عبارت خواهد بود از منظور کردن هزینه های تغییراقلیم درقیمت سوخت های فسیلی خواه از طریق نظام فروش سهمیه کربن خواه ازطریق بازسازی مالیات ها.منظور ازبازسازی مالیات ها،افزایش مالیات برکربن و جبران آن از طریق کاهش مالیات بردرآمد است.هردوی این ها،موجب تغییرجهت سرمایه گذاری ها ازسوخت- های فسیلی به سوی افزایش کارایی و انرژی های تجدید شدنی خواهد شد.

یکی ازاشکالاتی که درسیاست کنونی ایالات متحد آمریکا وجود دارد ،عدم توانایی آن در تمدید دوره زمانی تخفیف مالیاتی تولید انرژی بادی برای بیش از یک سال است. وقت آن رسیده که تخفیف مالیاتی را تا سال ۲٠۱٥ گسترش دهیم تا برای سرمایه گذارهااطمینان لازم جهت سرمایه گذاری های طولانی مدت ،هم درتولید انرژی بادی وهم درخطوط انتقال ایجاد شود.

فراترازاین،در ایالات متحد یک شبکه ملی و نیرومند برق مورد نیازاست.چنین شبکه ای ،هم موجب مدیریت کاراتر ظرفیت تولید برق کشورمی شود وهم نواحی غنی ازباد، خورشید و انرژی زمین- گرمایی را با مراکز جمعیتی،مرتبط می سازد.

ازنظرتاریخی، به ندرت می توان مواردی راپیدا کرد که در آنها خطرات وتهدید های بسیار، راه حل مشترکی داشته باشد.اقداماتی که دراین جا توضیح داده شد، به طورهمزمان هم سبب کاهش انتشار کربن خواهد شد و هم واردات نفت را کاهش خواهد داد و هم میلیون ها شغل جدید ایجاد خواهد کرد.این یک موقعیت برنده- برنده- برنده است که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.