کتاب مبانی اندیشه حفاظت محیط زیست نوشته کامبیز بهرام سلطانی منتشر شد

فرستاده شده در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

مبانی اندیشه حفاظت محیط زیست تالیف کامبیز بهرام سلطانی

unnamed (4)

 

کامبیز بهرام سلطانی

کامبیز بهرام سلطانی

کامبیز بهرام سلطانی یکی از آن جان های شیفته ای بود که امروزه کم تر می توان نشانی از آنها یافت. کوشنده ای بود منتقد و گردن فراز و پوریتانیست و در مقابل آن چه نادرست می دانست تسلیم نمی شد و ذره ای از اصول کوتاه نمی آمد و سخت پایبند اخلاق انسانی بود.  و بالاخره،عاشق راستین طبیعت بود و محیط زیست و مسحور پرندگان.

ازاو تحقیق ها و مقالات بسیار و نیز چندین کتاب به جا مانده است. آخرین کتاب او ” مبانی اندیشه حفاظت محیط زیست ” است که به تازگی به همت دوستان او در مهندسان مشاور رویان و توسط انتشارات فنی ایران به چاپ رسیده است. این کتاب یکی از معدود کتاب هایی است که به تکامل فکر/ و پیدایش ضرورت مادی/ حفاظت از محیط زیست پرداخته و سیر آن را در غرب و سپس ایران مورد توجه قرار داده است.

Kambiz Bahram Sultani  4

“بهرام سلطانی در این کتاب ابتدا پیشینه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را در جهان و ایران مرور می کند و آنگاه به معرفی سازمان های مرتبط بین المللی  و داخلی می پردازد و در عین حال سیر دگرگونی و تکوین اندیشه حفاظت را بر رسی می کند. او پس از بررسی تاریخی،مبانی امروزی حفاظت را بر مبنای یافته های علمی و مصوبات سازمان های جهانی در اختیار خوانندگان، تصمیم گیران و سازمان های مسئول و مرتبط قرار می دهد. ”

مطالعه این کتاب را به دوستداران و پژوهشگران محیط زیست توصیه می کنیم. یادش زنده و گرامی.

Kambiz Bahram Sultani  3