احداث جاده کمر بندی از میان باغ گیاه شناسی بوشهر فعلا متوقف شد

فرستاده شده در ۷ تیر ۱۳۹۲