نرخ باروری کل جمعیت در خاور میانه بزرگ 2010 تا 2015

فرستاده شده در ۲ مهر ۱۳۹۳

نرخ باروری کل در کشور های خاور میانه ، 2010 تا 2015

کشورنرخ باروری کل(متوسط تعداد فرزندان هر زن)
یمن4.1
عراق4.1
فلسطین4.1
اردن3.3
سوریه3
منطقه اشغال شده2.9
عمان2.9
عربستان سعودی2.7
کویت2.6
بحرین2.1
ترکیه2.1
قطر2.1
آذربایجان1.9
ایران1.9
امارات عربی متحده1.8
گرجستان1.8
ارمنستان1.7
لبنان1.5

ماخذ: تدوین شده توسط موسسه ارت پالیسی (The Earth Policy Institut ) بر اساس متن چشم انداز جمعیت جهان منتشره توسط بخش جمعیت سازمان ملل ، نسخه سال 2012، به روز شده در تاریخ 13 ژوئن سال 2013

توضیح: نرخ باروری کل بیانگر تعداد فرزندانی است که در جامعه ای معین هر زن می تواند در دوران باروری خود ( 15 تا 49 سالگی) به دنیا بیاورد به شرطی که تا پایان دوران باروری خود زنده بماند و با لحاظ نرخ باروری زنان 15 تا 49 ساله آن جامعه در هر سال بین این دو سن. محاسبه آن اندکی پیچیده است. ( مدیر سایت)

 

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي