نرخ باروری کل جمعیت در خاور میانه بزرگ 2010 تا 2015

فرستاده شده در ۲ مهر ۱۳۹۳

نرخ باروری کل در کشور های خاور میانه ، 2010 تا 2015

کشور نرخ باروری کل(متوسط تعداد فرزندان هر زن)
یمن 4.1
عراق 4.1
فلسطین 4.1
اردن 3.3
سوریه 3
منطقه اشغال شده 2.9
عمان 2.9
عربستان سعودی 2.7
کویت 2.6
بحرین 2.1
ترکیه 2.1
قطر 2.1
آذربایجان 1.9
ایران 1.9
امارات عربی متحده 1.8
گرجستان 1.8
ارمنستان 1.7
لبنان 1.5

ماخذ: تدوین شده توسط موسسه ارت پالیسی (The Earth Policy Institut ) بر اساس متن چشم انداز جمعیت جهان منتشره توسط بخش جمعیت سازمان ملل ، نسخه سال 2012، به روز شده در تاریخ 13 ژوئن سال 2013

توضیح: نرخ باروری کل بیانگر تعداد فرزندانی است که در جامعه ای معین هر زن می تواند در دوران باروری خود ( 15 تا 49 سالگی) به دنیا بیاورد به شرطی که تا پایان دوران باروری خود زنده بماند و با لحاظ نرخ باروری زنان 15 تا 49 ساله آن جامعه در هر سال بین این دو سن. محاسبه آن اندکی پیچیده است. ( مدیر سایت)