نجات کاراکال در منطقه تنگ هفت خرم آباد

فرستاده شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۲

Caracal_Iran_Lorestan_injured_by_shutgun

به نقل از دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران:

یک قلاده کاراکال که در اثر اصابت ساچمه اسلحه شکاری به شدت از ناحیه دست و پا دچار آسیب دیدگی شده بود، توسط محیط بانان خرم آباد زنده گیری شد. این کاراکال که به لحاظ جنسیت نر بوده و حود ۲۵ کیلوگرم وزن داشته است پس از بیست روز درمان و بهبود کامل در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ در منطقه تنگ هفت خرم آباد در زیستگاه اصلی خود حوالی اثر طبیعی ملی غار ماهی کور رهاسازی گردید. تاکنون هیچ گزارش مستندی از مشاهده این گربه سان ارزشمند و کمیاب در استان لرستان ارائه نشده بود و این برای نخستین بار است که حضور کاراکال در عرصه های طبیعی این استان مستند می شود.

منطقه پاپی و تنگ هفت خرم آباد با وجود زیست گونه های ارزشمنی نظیر پلنگ، کاراکال، کل و بز و سایر گونه های جانوری از جمله گراز، خرگوش، تشی و غیره منطقه آزاد است و جزو هیچ یک از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حتی جزو مناطق شکار ممنوع به شمار نمی رود.

 

منبع: http://www.iew.ir/1392/07/02/14829

عکس: هادی رستمی