ناگهان بانگ برآید خواجه رفت

فرستاده شده در ۲۶ دی ۱۳۹۳

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

استاد گرامی و دوست عزیز دکتر اسدالله افشاری صالح امروز صبح در اثر حمله بسیار ناگهانی قلبی دار فانی را وداع گفت. این خزان نا بهنگام را به خانواده محترم ایشان و همکاران عزیز تسلیت می گوییم. یادش زنده و گرامی باد

 

دکتر اسدالله افشاری صالح

دکتر اسدالله افشاری صالح