موجود عجیب الخلقه

فرستاده شده در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

توفان ایرما آن گاه که پس نشست موجود عجیب الخلقه ای از خود در ساحل بر جای گذاشت. عده ای گفتند این موجود قورباغه عظیم الجثه ای است و عده ای گفتند مارماهی است. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی روی می دهد. یعنی چیز عجیب و غریبی به ساحل در می افتد و مردم وحشت زده می شوند.

 

 

برخی می گویند این موجود از طرف از ما بهتران آمده است، برخی می گویند غول دریایی است و در نهایت معلوم می شود که این موجود از بقایای استحاله یافته موجود دیگری است یا این که یکی از موجودات بی شماری است که در عمق دنیای وحش زندگی می کنند و غالب ما اصلا آنها را نمی شناسیم.
این عکس را پری تی دسای( Preeti Desei ) که مدیر رسانه های عمومی انجمن ملی آدوبن است گرفته است و این حیوان عجیب الخلقه در ساحل تگزا س سیتی در 25 کیلومتری گالوستون فرو افتاده بود.
نگران نباشید این هم یکی از موجودات طبیعت است.

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي