مصاحبه معاون وزیر نیرودر باره کمبود آب

فرستاده شده در ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

در تامین آب کلان شهرها مشکل داریم

 

رحیم میدانی معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو

رحیم میدانی معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو

 

معاون وزیر نیرو در پاسخ به اینکه آیا منابع آبی پاسخگوی سیاست افزایش جمعیت هست یا خیر؟ اظهار داشت: افزایش جمعیت بستگی به یکسری سیاست های کلی نظام دارد مثلا برای این میزان جمعیتی که قرار است افزایش یابد ایجاد شغل کنیم که این اشتغالزایی نمی تواند در بخش کشاورزی باشد لذا باید به سمت صنعت و خدمات برویم.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درجه خودکفایی ما در بخش تامین غذا حدود 60 درصد است و 40 درصد وابسته به خارج از کشور هستیم یعنی با میزان کنونی جمعیت و وضع آب کشور اگر بخواهیم جمعیت کشور را به 150 میلیون نفر برسانیم باید یک سری سیاست ها را مشخص کنیم مثلا برای اشتغال باید به سمت خدمات و صنعت برویم و بهره وری کشاورزی را به شدت ارتقا دهیم زیرا در غیر این صورت در زمینه محصولات کشاورزی روز بروز وابسته تر خواهیم شد.

بازديد معاون وزير نيرو

بازديد معاون وزير نيرو

وی خاطرنشان کرد: قبل از افزایش بهره وری آب باید مقوله تجارت آب مجازی را حل کنیم و مسئله مهمتر اینکه باید بدانیم پراکنش و توزیع جمعیت 150 میلیونی در کشور چگونه خواهد بود.
میدانی تصریح کرد: مثلا باید بدانیم جمعیت تهران را در افق 150 میلیونی جمعیت کشور در آینده چند نفرمی بینیم چرا که اگر این مهم را درنظر نگیریم آبی برای اختصاص به شرب شهروندان تهرانی نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اگر در برنامه افزایش جمعیت راجع به توزیع این میزان جمعیت در کشور و آمایش سرزمین فکری نکنیم نمی دانیم 150 میلیون نفر کجا باید مستقر شوند و اگر تکلیف مشخص نشود ابتکار عمل از دست خارج شده و دهها عوارض جنبی دیگر نیز در پی خواهد داشت.
معاون امور آب وزیر نیرو گفت: ما هنوز بعد از چندین سال نتوانسته ایم آمایش سرزمین را طراحی و اجرا کنیم لذا باعث ایجاد کلانشهرهایی در کشور شده ایم که در تامین آبشان دچار مشکل گشته ایم.
وی یادآور شد: نگرش تک بعدی، دیدگاه صحیحی نیست چرا که تمامی عناصر در پیوند با هم باید در نظر گرفته شوند لذا آب را نباید فارغ از غذا، محیط زیست و انرژی در نظر گرفت، برای افزایش جمعیت باید پاسخ دهها سوال را نیز در کنارش پیدا کرد مثلا این میزان جمعیت چه میزان غذا و فضای آموزشی پروتئین گیاهی و حیوانی نیاز دارد و باید بدانیم نیاز آب برای تولید پروتئین حیوانی با گیاهی متفاوت است.
میدانی تاکید کرد: باید برای آب فرهنگسازی کرده و به ایجاد اشتغال مفید و توزیع عادلانه منابع از جمله منابع مالی اندیشید، چرا که در کشورداری نمی توان دیدی مجرد و انتزاعی داشت.
وی با اشاره به اینکه برای آب کشور نمی توان به تنهایی برنامه ریزی کرد، افزود: نمی توان چشم انداز جمعیتی برای کشور در نظر بگیریم و بعد این جمعیت را به امان خدا بسپاریم زیرا در حال حاضر برای تامین آب مورد نیاز جمعیت فعلی مشکل داریم چه برسد به اینکه افزایش جمعیت نیز داشته باشیم لذا باید در برنامههای کلان پاسخ تمامی سوالات را آماده کنیم.
معاون وزیر نیرو در ادامه در خصوص برنامه نمک زدایی از آب دریا برای استفاده شرب گفت: اکنون نزدیک 50 میلیون متر مکعب از آب دریا از طریق آب شیرین کن ها نمکزدایی می شوند. همچنین در این زمینه از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز استقبال می شود و آب نمک زدایی شده برای شرب به قیمت تضمینی خریداری می‌شود.

بازديد+معاون+وزير+نيرو