كند شدن توليد محصولات تراريخته

فرستاده شده در ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

تولید محصولات دست کاری شده ژنتیکی هم چنان گسترش می یابد.

محصولات از نظر ژنتیکی دستکاری شده ( تراریخته) یا جی ام، محصولاتی هستند که ژن های آنها از طریق بیوتکنولوژی ( فن آوری زیستی) مهندسی شده تا برخی صفات یا قابلیت های جدید در آنها ایجاد یا تقویت شود. مثلا با این کار محصولات غذایی را می توان از نظر مقاومت نسبت به علف کش ها، مقاومت به حشرات، میزان تحمل خشکی و یا میزان اثر مواد مغذی در آنها تقویت کرد.
مساحت زمین زیر کشت محصولات تراریخته از زمان آغاز تولید تجاری آنها در اوایل دهه 90 میلادی برای مدت دو دهه پیوسته رشد کرد و در سال 2014 میلادی به 181.5 میلیون هکتار رسید. (نگاه کنید به نمودار شماره 1)

نمودار شماره 1

نمودار شماره 1

 

اما نرخ رشد سالانه تولید این محصولات که در اواخر دهه نود بیش از 125 درصد در سال بود به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و تا اوایل دهه 2010 میلادی به 6.3 در سال سقوط کرده است.


به گزارش موسسه بین المللی بررسی میزان کاربرد محصولات تراریخته [1] ، سازمانی که سال هاست اطلاعات رسمی مربوط به کشت محصولات تراریخته را تعقیب می کند، در سال 2014 میلادی 87 درصد منطقه زیر کشت این محصولات در آمریکای شمالی و امریکای جنوبی بوده که سهم هر یک از آنها به ترتیب 84.7 و 73.3 میلیون هکتار بوده است. پس از آنها اسیا ( با 19.5 میلیون هکتار)، آفریقا ( با 3.3 میلیون هکتار)، اقیانوسیه ( با 0.5 میلیون هکتار) و در انتها هم اروپا با 100 هزار هکتار قرار داشته اند.
رشد منطقه زیر کشت این محصولات در سال 1998 به اوج خود رسید. در آن سال 16.8 میلیون هکتار به مساحت زیر کشت این محصولات افزوده شد که تقریبا دو برابر میزان افزایش آن در سال 1997 بود. علت آن به توسعه سریع محصولات تراریخته در ایالات متحد و آرژانتین نسبت داده می شود.
در دهه اول قرن 21 رشد سریع منطقه زیر کشت این محصولات از آمریکای شمالی و جنوبی به آسیا و آفریقا گسترش یافت. در بخش اعظم دهه 2010 میلادی کشورهای در حال توسعه آمریکای جنوبی ( عمدتا برزیل و آرژآنتین) ، آسیایی( عمدتا چین و هند) و آفریقایی ( عمدتا آفریقای جنوبی) نسبت به کشورهای صنعتی میزان بیش تری زمین را به کشت این محصولات اختصاص دادند. از سال 2012 میلادی به این سو مساحت زمین های زیر کشت این محصولات در کشورهای در حال توسعه بیش از مساحت آنها در کشورهای صنعتی بوده است. ( نگاه کنید به نمودار شماره2.) اما هم در کشورهای صنعتی و هم در کشور های در حال توسعه جهان نرخ رشد این محصولات پیوسته روی به افول دارد.

نمودار شماره 2

نمودار شماره 2

نوشته : وانکینگ ژو
مآخذ: موسسه زیست محیطی ورلد واچ

[1] – International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications