فصلنامه اجتماعی فرهنگی محیط زیستی زیست آئین

فرستاده شده در ۱۴ آبان ۱۳۹۵

شماره سوم فصلنامه اجتماعی فرهنگی محیط زیستی زیست آئین منتشر شد.

کتاب زیست آیین 3َ

کتاب زیست آیین 3َ

این فصلنامه یکی از وزین ترین فصلنامه هایی است که در زمینه محیط زیست منتشر می شود. در شماره سوم این نشریه گفتگوی ویژه ای با آقای دکتر مجید مخدوم، استاد محیط زیست، و از پیشروان فکر محیط زیستی در ایران، انجام شده که بسیار خواندنی است. همچنین در این شماره مقالاتی از رمضان علی قائمی، عبدالحسین وهاب زاده، مجتبی حسینی، حسین میبدی و تعدادی دیگر از نویسندگان منتشر شده که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. ضاحب امتیاز این فصلنامه آقای مجتبی حسینی، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و تنوع زیستی هستند و نشریه در گرگان به چاپ می رسد. در واقع این نشریه را اکنون که سه شماره از آن چاپ شده و تا حدی دیدگاه آن را روشن نموده است، باید جزء افتخارات گرگان ثبت کرد. برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت داریم.