شورش ضد انقراض

فرستاده شده در ۲۱ مهر ۱۳۹۸

شورش علیه نابودی حیات
Extinction rebellion
نوشته دکتر فرزانه بهار
شورش علیه انقراض با علامت اختصاری XR جنبشی ست اجتماعی، سیاسی ،زیست محیطی که در سال ۲۰۱۸ در انگلستان تشکیل شد ولی بسرعت به جریان و حرکتی جهانی تبدیل شد . این جنبش پس از تقاضایی که از سوی محافل علمی دانشگاهی با تعداد یکصد امضا برای شروع اقدام در جهت تغییر وضعیت نگران کننده کره زمین منتشر شد، در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد . این گروه از سایر گروه های خودجوش معترض زیست محیطی الهام گرفته و هدف آن واداشتن دولت ها به انجام اقدامات موثر و لازم برای متوقف کردن تغییرات مخرب آب و هوایی و نابودی گسترده گونه های جانوری و گیاهی و پیشگیری از سقوط و از هم پاشیدگی جوامع بشری و محیط زیست است .
علامت این گروه دایره ای است که در داخل آن یک ساعت شنی قرار گرفته است . دایره نماد کره زمین و ساعت شنی نماد نابودی حیات است . این ساعت نماد سرعت نابودی گونه های گیاهی و جانوری ولزوم فوریت اقدامات لازم برای جلوگیری از نابودی حیات بر روی کره زمین است . ساعت شنی نماد تنگ بودن زمان است و این که دیگر وقت برای بسیاری ازگونه ها دارد به پایان می رسد . زمان از دست می رود و حیات لحظه به لحظه به پرتگاه نابودی نزدیک تر می شود و در همین شرایط حکومت ها گرفتار و اسیر اقلیت ناچیزی از قدرتمندان آزمند ند که فقط در فکر جنگ افروزی و بهره کشی هر چه بیش تراز طبیعت هستند و اکثریت انسان ها نیز تنها به فکر کسب پول و باز هم پول هستند .
جنبش شورش علیه نابودی حیات ، یک جنبش صلح طلب و مسالمت آمیز است که مردم را به نافرمانی مدنی و مقاومت بدون خشونت در برابر دولت های مسخ شده دنیا تشویق می کند تا بلکه بتواند دولت ها را به انجام اقدامات موثر، خارج از چهارچوب وظایف همیشگی آنان که حفظ منافع اقلیت کوچکی از قدرتمندان اهریمن خوی آزمند است ، وادارد . روزنامه های ارتجاعی به آنها لقب آنارشیست های زیست محیطی داده اند .

بعضی ازاهداف آنها عبارت است از :
دولت ها باید واقعیت را به مردم بگویند و از دروغگویی و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کره زمین ، دست بردارند . دولت ها باید اعلام وضعیت فوق العاده کنند و در هماهنگی با سایر نهاد و سازمان های مربوطه نسبت به تغییرات اورژانسی و فوری اقدام نمایند .
دولت ها باید هم اکنون از دست رفتن و نابودی گونه های جانوری و گیاهی را متوقف کنند و ورود گازهای گلخانه ای به جو را تا سال ۲۰۲۵ به صفر برسانند .
دولت ها باید یک مجمع عمومی از شهروندان تشکیل دهند و در رسیدن به عدالت آب و هوایی و زیست محیطی پیرو تصمیمات آنها باشند . و غیره …
می خواهیم دنیایی را درست کنیم که مناسب نسل های آینده باشد . ما در یک دنیای سمی زندگی می کنیم ما نمی خواهیم کسی را سرزنش یا متهم کنیم .
ما یک شبکه ضد خشونت و صلح طلب هستیم و استراتژی و تاکتیک ما نیز مبتنی بر صلح و پرهیز از خشونت است .و فکر می کنیم این موثرترین راه برای ایجاد تغییر در این وضعیت است . ما معتقد به خودمختاری و مخالف تمرکزگرایی هستیم ما بطور دسته جمعی تصمیم می گیریم و ساختارهای مناسب برای مقابله با قدرت ها را ایجاد می کنیم . ما به تمام کسانی که که به این اصول پایبندند خوش آمد می گوییم و اعلام می کنیم که آنها می توانند تحت نام گروه ما یعنی شورش علیه نابودی ، فعالیت کنند .
شورش برای حفظ حیات می تواند بیان دیگری از هدف این گروه باشد . همانطور که دیده می شود اهداف این گروه که بسرعت گستردگی جهانی پیدا کرده است کلی است و حتما طیف های بسیاری را در بر می گیرد ولی سرعت گسترش آن نشان دهنده آن است که این سازمان دارد به نیاز فوری و مبرمی در سطح جهانی پاسخ می دهد . نیازی که بسیاری از مردم دنیا با تمام وجود آن را در رگ و جان خود احساس می کنند و آن جلوگیری از نابودی حیات بر روی کره زمین است . بسیاری از کسانی که به این جنبش پیوسته اند، دستگیر شدن و بازداشت و به زندان افتادن توسط دولت ها را به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی پذیرفته و به جان خریده اند .


اقدامات نمایشی بسیاری را این جنبش برای آگاه سازی افکار عمومی و فشار بر حکومت ها در انگلستان ، آمریکا، استرالیا ،اسکاتلند و غیره ترتیب داده است . این اقدامات شامل تظاهرات در مقابل ساختمان مراکز قدرت و همچنین راه بندان های متعدد بوده است . دو نمونه از جالب ترین و ابتکاری ترین این اقدامات عبارتند از :
این شورشیان در حالی که لباس سیاه به نشانه عزادار بودن (برای کره زمین ) پوشیده بودند در جلوی ساختمان خزانه داری دولت انگلستان در لندن تجمع کردند و در حالی که ماشین آب پاش قدیمی ( ماشین آتش نشانی ) به همراه داشتند شروع به پاشیدن مایعی سرخ رنگ به رنگ خون به ساختمان خزانه داری و بر روی محوطه جلوی این اداره نمودند .آنها در مجموع ۱۸۰۰ لیتر خون مصنوعی از درون تانکر ماشین بر ساختمان و برمحوطه جلوی اداره خزانه داری ریختند . آنها می خواستند بگویند که در صورت عدم حفظ محیط زیست چه مقدار خون ریخته می شود.
این اتفاق در سوم اکتبر ۲۰۱۹ افتاد . عکس های آن مشاهده می شود .
در ابتکاری دیگر گروهی از اعضای این جنبش که عمدتا خانم بودند لباس های یکسانی برنگ سرخ و با طراحی خاص غیر معمول پوشیدند و در حالیکه همه صورت خودرا سفیدرنگ کرده بودند و آرایش خاصی داشتند با پرچم این جنبش در خیابان ها براه افتادند. رنگ سرخ لباسشان نماد هشدار، خطر فوری، وضعیت اورژانس و لزوم اقدام فوری مردم و حکومت ها برای مقابله با این وضعیت اضطراری بود . ودر اقدامی دیگر گروهی با همین لباس و آرایش به کنار دریا رفتند و شعار می دادند همچنان که دریاها برمی خیزند ما نیز برمی خیزیم .

نکته جالب توجه در این حرکت آن است که آنها هیچ مرکزیتی ندارند و تصمیم گیری های آنها جمعی و از طریق رسانه های مجازی ست.