زمان اجرای طرح B فرا رسيده است!

فرستاده شده در ۳ تیر ۱۳۹۲

From: The Earth Policy Institute
By Lester R. Brown et al.

ترجمه خانم فرزانه ملکوتی

 

بهره وری وحفاظت

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که تقاضای جهانی انرژی تاسال٢٠٢٠ قریب ۳٠درصد رشد خواهد کرد. اما افزایش شدید بهره وری انرژی به جهان این امکان راخواهد دادکه نه تنها ازرشد تقاضای انرژی پیش گیری کند بلکه درواقع تا سال٢٠٢٠، تقاضای جهانی را به زیر سطح سال٢٠٠٦ کاهش دهد.

مامی توانیم انرژی مصرفی را با جلوگیری ازهدررفتن گرماوبرق درساختمان ها وفرایندهای صنعتی وبا به کارگیری لامپ ها و وسایل خانگی کارآ کاهش دهیم. همچنین می توانیم مقادیر عظیمی ازانرژی رابا بازسازی بخش حمل ونقل صرفه جویی کنیم. بسیاری ازکارهایی که برای بهره وری انرژی مورد نیازاست به سرعت می تواند انجام شود وهزینه آن هم به سرعت جبران خواهد شد.

ساختمان ها

درصدبالایی ازبرق وموادخام جهان صرف ساختمان ها می شود. درایالات متحد آمریکا٧٠ درصد برق مصرفی و نزدیک به ٤٠ درصد ازانتشارکل گازکربنیک مربوط به ساختمان ها است. بهسازی ساختمان ها باعایق بندی بهتر ووسایل کاراترمی تواند مصرف انرژی را از٢٠تا٥٠ درصد کاهش دهد. گروهی ازمهندسان ومعماران آینده نگر ایالات متحد آمریکا، از هم اکنون طرح هایی رابرای سال ٢٠۳٠ آماده کرده اند که هدف آنها کاهش ٨٠ درصدی مصرف سوخت های فسیلی ساختمان ها تاسال٢٠٢٠ و حرکت به سوی احداث ساختمان هایی که هیچ کربنی از آنها انتشار نیابد تا سال٢٠۳٠ ، خواهد بود.

روشنایی

بیش تر انرژیي که ما امروزه برای روشنایی استفاده می کنیم به صورت گرما هدرمی رود. بنابراین استفاده ازلامپ های کارا می تواند بازخورد سریعی داشته باشد. به طورمثال ، تعویض لامپ های رشته ای با لامپ های فلوئورسنت فشرده می تواندمصرف انرژی را ٧٥ درصد کاهش دهد و از هزینه قبض های برق بکاهد. لامپ های فلوئورسنت فشرده ده برابر لامپ های معمولی عمرمی کنند. تعويض يك لامپ رشته ای ۱٠٠وات با یک لامپ فلوئورسنت فشرده در طول عمر اين لامپ آن قدر صرفه جويي در انر‍ژي ايجاد مي كند که با آن می توان یک اتومبیل تویوتای هیبرید (دوگانه سوز) پریوس را ازنیویورک تا سانفرانسیسکو – يعني قريب 6000 كيلو متر- راند. اگرهمه مردم جهان این تعویض را انجام دهند ولامپ های خانه، اداره، کارخانه و خیابان ها را به لامپ هایی با راندمان بالا تبدیل کنند، مصرف کل برق جهان ۱٢ درصد کاهش خواهد يافت که این مقدار معادل خروجی٧٠٥ نیروگاه برق زغال سنگ سوز است.

وسایل خانگی

افزایش کارایی لوازم خانگی نیز دستاورد مشابهی را به همراه خواهد داشت. به طورمثال یخچال ها را در نظربگیرید. برق مصرفی یخچال های اروپایی، بطور متوسط نصف برق مصرفی یک یخچال درآمریکاست. فراتر از آن، اكنون یخچال های كارايي در بازار وجود دارد كه فقط یک چهارم یخچال های کنونی اروپا برق مصرف می کنند.

درژاپن برنامه ای به نام تاپ ران وجود دارد . دراین برنامه، کاراترین لوازم خانگی که دربازار وجود دارد، به عنوان مبنایی برای تعیین استاندارد کارایی آینده به کارمی رود. این برنامه بین سال های۱٩٩٨-۱٩٩٧ و ۲٠٠٥-٢٠٠٤ به ژاپن کمک کرد تا راندمان یخچال ها را تا ٥٥ درصد ، دستگاه های تهویه مطبوع رانزدیک به ٦٨ درصد وکامپیوترها را تا٩٩ درصد افزایش دهد. این نوع برنامه ها که به طورمداوم پیشرفت فن آوری را تشویق می کنند، می توانند به عنوان مدلی برای دیگرمردم جهان به کارروند.

گر چه میزان مصرف برق وسایل خانگی درحالت آماده به کار(stand by) کم تر از زمانی است که روشن هستند، اما دراین حالت هم ۱٠درصد کل مصرف انرژی منازل صرف این وسایل می شود. استانداردهای صنعتی به سازندگان فشار می آورند تا طرحی ارائه دهند که کارایی لوازم خانگی را افزایش دهد ، مانند استانداردی که کره جنوبی درنظرگرفته است. طبق این استاندارد که تاسال۲٠۱٠ به اجرا درخواهد آمد، وسایل خانگی نباید درحالت آماده به کار(stand by) بیش از یک وات انرژی مصرف کنند. مصرف کنندگان می توانند جریان غیرضروری برق را با از پریز کشیدن وسایل برقی یا با استفاده ازقطعات برقی هوشمند پیشرفته قطع کنند تا از رسیدن جریان برق به وسایلی که درحال استفاده نیستند، جلوگیری شود.

صنعت

درصنعت، با نوسازی یا بازسازی کارخانه هایی که تولید و يا انتشارکربن بیش تری دارند، ازجمله کارخانه های مواد شیمیایی و پتروشیمی (شامل کارخانه های مواد پلاستیکی ، کودهای شیمیایی و مواد شوینده) و کارخانه های فولاد وسیمان، می توان فرصت های بزرگی را جهت جلوگیری ازافزایش تقاضای انرژی ایجاد کرد. بازیافت مواد پلاستیکی و نیز تولید آنها با کارآیی بیش تر ، می تواند مصرف انرژی پتروشیمی را نزدیک به یک سوم کاهش دهد. هرساله بیش از یک میلیارد تن فولاد درجهان تولید می شود که دراتومبیل ها ، وسایل خانگی ، ساخت وساز ساختمان ها و دیگرمحصولات به کارمی رود. با استفاده از کارآ ترین کوره های انفجاری وافزایش بازیافت مواد، می توان مصرف انرژی را دراین بخش ازصنعت نزدیک به ٤٠ درصد كاهش داد . در مورد سیمان، بیش ترین دستاورد می تواند ازآنِِِ چین باشد ، زیرا چین نزدیک به نیمی از 3/2 میلیارد تن سیمان تولیدی جهان را تولید می کند و این بیش ازمجموع ظرفیت ٢٠ کشور بعدی توليد كننده جهان است. اگر تمام جهان مانند ژاپن، ازکاراترین فن آوری کوره های خشک استفاده کند، مصرف انرژی در بخش سیمان بیش از ٤٠ درصد کاهش خواهد یافت.

حمل و نقل

نظام حمل ونقلی که خوب طراحی شده باشد، نیازهمه را برآورده می كند. نظام حمل ونقل مبتنی براتومبیل که درابتدا برای مردم تحرک ایجاد می کرد، اکنون غالباً ترافیک شدید وآلودگی ایجاد می کند. بازسازی نظام حمل ونقل شهری حول محور راه آهن ، راه آهن سبک و حمل و نقل سریع با اتوبوس (با مسیرهایی که فقط برای اتوبوس ها طراحی شده است ) از یک طرف ایمنی افراد پیاده ودوچرخه سواران وامکان رفت وآمد آن ها را دراولویت قرارمی دهد وازطرف دیگرضمن مقابله بااین ذهنیت که” اتومو بیل همه کاره است“، موجب صرفه جویی درانرژی نیز خواهد شد.

بخش عمده صرفه جویی انرژی دربخش حمل ونقل از برقی کردن خطوط راه آهن و استفاده از برق برای مسافرت های کوتاه جاده ای و در عین حال کنارگذاشتن محصولات نفتی و استفاده هرچه بیش تر از منابع تجدید شدنی حاصل می شود. کلید حل مشكل گسترش حمل و نقل عمومی است. خطوط راه آهن سریع السیر درون شهری، همان طورکه درژاپن واروپا وجود دارد، می تواند مردم را به سرعت وبا بهروری انرژی بالا جا به جا کند وسفر با اتومبیل وهواپیما را کاهش دهد.

در وسایل نقلیه شخصی ، کلید کار، بهبود مصرف سوخت است. وسایل نقلیه دوگانه سوزبرقی_ بنزيني داراي قابلیت اتصال به برق شهر، درصورتی که با برق پاکیزه تولید شده ازانرژی باد وخورشید تغذیه شوند، موجب می شوند که سفرهای کوتاه با اتومبیل را بتوان با انتشارکربن بسیارکم ، انجام داد. در این اتو موبیل ها درحالی که غالب سفرهای کوتاه را می توان فقط با استفاده ازنیروی باتری انجام داد، مخزن ذخیره پشتیبانی نیزوجود دارد که می توان با آن سفرهای طولانی تری را انجام داد. شرکت هایی نظیرتویوتا، جنرال موتورز، فورد ونیسان در چند سال آینده چنین خودروهایی را روانه بازارخواهند کرد. تلفیق موتورهای دوگانه سوز با نیروگاه های بادی گسترده برای تامین برق، می تواند مصرف نفت وانتشارکربن را کاهش دهد وبه رانندگان اجازه خواهد داد که باتری های خود را با برق حاصل ازانرژی تجدید شدنی با هزینه ای معادل کم تر ازیک دلار در هر گالن بنزین پرکنند.
برکناری موتوراحتراق داخلی

موتوراحتراق داخلی که عنصرمسلط حمل ونقل امروزه است، به طورباورنکردنی یک فن آوری قرن نوزدهمی بسیارناکارآ است. تنها ٢٠درصد یاکمی بیش ازاین مقدارازانرژی بنزین یا دیزل برای حرکت خودروها مورداستفاده قرارمی گیرد. ٨٠ درصد باقی مانده به شکل گرما هدرمی- رود. دروسایل نقلیه ای که موتوربرقی دارند، ٦٥ درصد انرژی گرفته شده ازباتری، برای حرکت وسایل نقلیه به کارمی رود. بنابراین، تعویض موتورهای احتراق داخلی با موتورهای برقی شدیداً تقاضای انرژی راکاهش می دهد.

افزایش بهره وری ؛ اول از همه

برای برآوردن تقاضای فزاینده انرژی ، سرمایه گذاری درکارایی انرژی غالباً ارزان تر از توسعه منابع انرژی برای برآوردن آن تقاضا ست. سرمایه گذاری درکارایی، نوعا نرخ بازگشت بالاتر ی دارد ومی تواند با جلوگیری ازانتشارگازکربنیک اضافی به مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک کند.

اگرمعیارهای کارایی طرحB محقق شود، به تنهایی موجب خواهد شد که میزان تقاضای انرژی جهان تا سال٢٠٢٠ میلادی ٦ درصد کم تر از سا ل ٢٠٠٦ باشد و این کاملا ًبرخلاف گفته آژانس بین- المللی انرژی است که ۳٠ درصد رشد را در تقاضای انرژی پیش بینی کرده است. فراتر از این دستاوردها در زمینه بهره وری، ازآن جا که تولید نیرو از سوخت های فسیلی مقادیر زیادی از گرما را هدرمی دهد – وگرمای هدر رفته به معنای انرژی هدررفته است- صرف روی آوردن ازسوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدید شدنی، خود تقاضای اولیه انرژی را دراقتصاد انرژی طرحB کاهش خواهد داد.

انرژی تجدید شدنی

درحالی که استفاده ازمعیارهایی که سبب افزایش بهره وری انرژی می شود به ما کمک می کند افزایش پیش بینی شده برای تقاضا را جبران کنیم، استفاده ازمنابع تجدید شدنی انرژی ما را درمسیری قرارمی دهد که بتوانیم تاسال ٢٠٢٠ میلادی ٨٠ درصد ازمصرف گازکربنیک بکاهیم. اولویت اول آن است که برای تولید برق در نیروگاه ها به جای نفت و زغال سنگ منابع تجدید شدنی انرژی را به کار ببریم. همان طورکه قرن نوزدهم به زغال سنگ و قرن بیستم به نفت تعلق داشت ، قرن بیست ویکم به خورشید، باد وانرژی درونی زمین متعلق خواهد بود. دکتر جیمزهانس مدیر مؤسسه گودارد ناسا برای تحقیقات فضایی در این باره می گوید ده سال آینده نشان خواهد داد که نیرو گاه های زغال سوز که گازکربنیک را جذب و جدا نمی کنند، با بولدوزر برچیده خواهند شد.

حذف تدریجی زغال سنگ

رشد مخالفت مردمی با نیروگاه های زغال سوزدرایالات متحد آمریکا، ممکن است اولین نشانه تلاش برای تثبیت آب وهوای کره زمین باشد. دراوایل سال ٢٠٠٧، درمجموع ۱٥۱ نیروگاه زغال سوزدرمراحل طراحی بود اما تا پایان سال ، دولت های ایالتی به ٥٩ طرح پیشنهادی مجوزندادند واین طرح ها کاملاً کنارگذاشته شدند. ازباقی نیروگاه ها ، نزدیک به ٥٠ تای دیگر دردادگاه ها مورداعتراض قرارگرفتند واحتمالاًمابقی هم زمانی که به مرحله اخذ پروانه کار برسند ، مورد اعتراض قرارخواهند گرفت. چیزی که به عنوان موج های کوچک مقاومت مردمی دربرابرزغال سنگ آغاز شد، به سرعت تبدیل به یک موج مخالفت ملی ازجانب سازمان های زیست محیطی، بهداشتی، مزارع و اجتماعات محلی شد و دانشمندان برجسته هواشناسی ودولت های ایالتی را نیزدربرگرفت. بانک های مختلف آمریکاازجمله مریل لینچ، سیتی، مورگام استنلی و جی. پی. مورگان چیس ، اخیراً ارزش سهام زغال سنگ را پایین آورده اند و تنها درصورتی به نیرو گاه ها ی زغال سوز وام می دهند که ثابت کنند اگردرآینده برای انتشار کربن مالیاتی قرارگیرد ، بازهم می توانند به حیات خود ادامه دهند. حتی بدون یک اجبارقانونی برای منع احداث نیروگاه های زغال سوز، با کاهش حمایت های مردمی ومالی، این صنعت عملاً به سمت نابودی پیش می- رود.

باد

کانون اصلی اقتصاد انرژی طرح B ، باد است . انرژی باد فراوان و پاکیزه ، ازنظرآب و هوایی بدون عارضه ، ارزان و پایان ناپذیراست و در همه جای جهان توزیع شده است.

ظرفیت تولید جهانی برق از باد، که در سال 2000 میلادی ۱٧٠٠٠مگاوات بود تا سال 2008 به بیش از۱٠٠٠٠٠مگا وات افزایش یافت . درسطح کشوری، آلمان بیش ترین تولید را دارد. این کشور

22000 مگاوات برق بادی تولید می کند که جوابگوی ٧ درصد برق مصرفی آن است. بعد از آن، ایالات متحد آمریکا، اسپانیا، هندوستان، چین ودانمارک قراردارند. دانمارک از نظر درصد تامین برق مصرفی کشور از باد سرآمد جهان است و اکنون ٢٠ درصد نیاز خود به برق را از این نیرو تامین می کند. هدف کشوردانمارک این است که این ٢٠ درصد را به ٥٠ درصد برساند که بخش عمده این برق اضافی ازنیروگاه های واقع در داخل دریا تامین خواهد شد.

در سال 1991 وزارت انرژی ایالات متحد اعلام کرد که این کشور آن قدر انرژی بادی دارد که تنها با انرژی موجود در 3 ایالت آن ( کانزاس،تکزاس و داکوتای شمالی) می توان تمام نیاز کشور به برق راتامین کرد. از آن هنگام تا کنون فن آوری توربین های بادی شدیدا پیشرفت کرده و اکنون می توان گفت که تنها همین سه ایالت می توانند به تنهایی نه فقط برق بلکه کل انرژی مورد نیاز ایالات متحد را تامین کنند. اگر قابلیت تولید انرژی بادی مناطق داخل دریایی ایالات متحد را – که به تنهایی معادل 70 درصد برق مصرفی کشور است – به این رقم اضافه کنیم در می یابیم که آینده انرژی بادی تا چه اندازه امید بخش است.

هدف برنامه B آن است که تا سال 2020 قریب سه میلیون مگاوات برق از باد تولید شود. برای دست یابی به این هدف می بایست ما ظرف 12 سال آینده 5/1 میلیون توربین 2 مگاواتی در سطح جهان نصب کنیم. این رقم به نظر زیاد می آید اما اگر در نظر بگیریم که جهان سالانه 65 میلیون اتو موبیل تولید می کند دیگر تولید 5/1 میلیون توربین خیلی به نظر مشکل نمی آید. در واقع این توربین ها را می توان در خود امریکا و در کارخانه های اتو موبیل ساز یی که خط تولید آنها به حال خود رها شده است تولید کرد و بااین کار هم خون جدیدی در تولید برق بادی دمید و هم مشاغل جدیدی ایجاد کرد.

اگر هزینه هر توربین نصب شده را 3 میلیون دلار در نظر بگیریم انجام این برنامه مستلزم 5/4 تریلیون دلار سرمایه گذاری ظرف 12 سال آینده یا 375 میلیارد دلار در سال است. این رقم را باید با هزینه های سرمایه ای نفت وگاز جهان مقایسه کرد که پیش بینی می شود تا سال 2016 به یک تریلیون دلار در سال افزایش یابد.

انرژِ ی خورشیدی

ما می توانیم از انرژی خورشید هم برای گرمایش و هم برای تولید برق استفاده کنیم. یکی از اهداف پلان B آن است که تا سال 2020 ظرفیت تولید برق از طریق بام پوش های خورشیدی را به بیش از یک میلیون مگاوات افزایش دهد. بام خانه ها تبدیل به نیروگاه تولید برق منزل می شود. این کار مستلزم گسترش تعداد منازل و ساختمان هایی است که در بام خود صفحات خورشیدی نصب کرده اند. کاری است شدنی و ساده و بسیار با صرفه. نیروگاه های برق خورشیدی و نیروگاه های حرارتی خورشیدی نیز 300000 مگاوات بر رقم فوق خواهند افزود.

تولید سلول های خورشیدی که نور خورشید را مستقیما به برق تبدیل می کنند هر دو سال در جهان دو برابر می شود. کل تولید کنونی جهان 12400 مگاوات در سال است. در اوایل عمده صفحات خورشیدی نصب شده مستقل بودند و با شبکه برق ارتباط نداشتند اما اکنون شرکت های تولید و توزیع برق رفته رفته به پشت بام منازل که معمولا بلا استفاده است به عنوان منبع مناسب و وسیعی برای تولید و توزیع برق می نگرند.

پروژه های مربوط به تولید برق خورشیدی حرارتی- که در آنها گرمای نور خورشید برای تولید بخار به کار می رود و این بخار توربینی را به حرکت در می آورد- نشان می دهد که تولید برق از نور خورشید اگر در سطح وسیع انجام شود کاری است اقتصادی. الجزایر که اکنون صادر کننده نفت است برنامه ای را طرح ریزی کرده تا 6000 مگا وات برق خورشیدی حرارتی تولید و آن را از طریق زیر دریا به اروپا صادر کند. پروژه ای با این ابعاد می تواند نیاز تمام خانه های کشوری مانند پرتغال را به برق تامین کند.

در اقتصاد پلان B ، آب گرمکن ها و بخاری های خورشیدی نصب شده بر بام خانه ها نیز نقش مهمی در کاهش انتشار کربن خواهند داشت. هدف پلان B آن است که تا سال 2020 میلادی یک میلیون مگاوات حرارتی (megawatts ( Thermal از این نوع بر بام خانه ها نصب شود. در سال های اخیر در چین 40 میلیون آب گرمکن خورشیدی در شهر ها و روستا ها بر بام منازل نصب شده است که هزینه هر یک از آنها تنها 200 دلار بوده است. میزان انرژیی که مجموع این آب گرمکن ها مورد استفاده قرار می دهند معادل تولید 54 نیروگاه برق زغال سوز است. دولت چین قصد دارد سطح کنونی اشغال شده توسط آب گرمکن های خورشیدی را که 124 میلیون متر مربع است تا سال 2020 میلادی به 300 میلیون متر مربع افزایش دهد.

فدراسیون صنعت خورشیدی حرارتی اروپا هدف بلند پروازانه تری دارد و خواستار آن شده که تا سال 2020 میلادی 500 میلیون متر مربع بام پوشیده از آب گرمکن و بخاری خورشیدی ایجاد شود یعنی یک متر مربع به ازای هر اروپایی. اگر چین و اروپا به این اهداف دست یابند و ایالات متحد و ژاپن نیز نصب بام پوش ها را گسترش دهند ، آنگاه انرژی خورشیدی به دست آمده معادل تولید 690 نیروگاه زغال سوز خواهد بود.

درختکاری و تثبیت خاک

علاوه بر کاهش احتراق سوخت های فسیلی ، هدف پلان ب آن است که به نابودی جنگل های

جهان خاتمه دهد، و از طریق درختکاری و بهبود الگوهای مدیریت زمین های زراعی امکان کاهش بیش تر کربن را ایجاد کند.

اکنون در برخی مناطق جهان بریدن درخت های جنگلی ممنوع شده است تا از بروز سیل های شدید پیش گیری شود و خاک تثبیت شود و از فرسایش آن جلوگیری به عمل آید. از آنجا که جنگل های باقی مانده جهان مقادیر عظیمی از کربن را در خود ذخیره کرده ا ند اکنون حفاظت از آنها موضوعی محدود به حفاظت از محیط زیست های محلی نیست بلکه به حفاظت از آب و هوای سراسر جهان مربوط می شود. متوقف کردن نابودی جنگل ها منوط به کاهش مصرف چوب و کاغذ ، افزایش بازیافت و نیز کاهش فشار وارده بر جنگل ها در اثر رشد جمعیت و گسترش زمین های کشاورزی و مرتع است. با خاتمه دادن به خالص نابودی جنگل ها، می توان میزان انتشار کربن جهان را تا سال 2020 میلادی 5/1 میلیارد تن کاهش داد.

علاوه بر متوقف کردن نابودی جنگل ها ، هدف دیگر پلان ب آن است که تعداد درخت های موجود در کره زمین افزایش یابد تا میزان بیش تری از کربن جذب آنها شده و از جو جدا شود. هر درخت جدیدی که در نواحی گرمسیری کاشته شود می تواند ظرف دوران رشد 25 تا 50 ساله خود سالانه 50 کیلوگرم کربن را جذب کند. یک درخت مناطق معتدل سالانه 13 کیلوگرم کربن جذب می کند.

از طریق بهبود مدیریت زمین های کشاورزی نیز می توان مقدار دیگری از انتشار کربن کاست. این کار مشتمل است بر توسعه روش کشت بدون شخم یا با حداقل شخم زمین های زراعی ، کاشت مقدار بیش تری از گیاهان پوشش دهنده زمین در فصل غیر زراعی و کاشت هر چه بیش تر گیاهان دائمی و چند ساله به جای گیاهان یک ساله. کشت و زرع و الگوی مدیریت زراعی حساس به کربن طبق برآورد ها می تواند سالانه 600 میلیون تن کربن را جذب کند و در عین حال باروری را بهبود بخشد ، تولید مواد غذایی را افزایش دهد و از فرسایش خاک بکاهد.

مسابقه آغاز شده است

آنگاه که شیوه زندگی یک کشور به خطر می افتد اولویت های آن می تواند تغییر یابد اما امروز با قمار بزرگ تری روبروئیم زیرا آینده تمدن است که به خطر افتاده است.

ما در گیر یک مسابقه هستیم. مسابقه ای بین حداکثر تحمل طبیعت و حداکثر ظرفیت سیاسی ما برای مقابله با آن. می توان هیچ کاری نکرد و زندگی به سبک همیشگی را ادامه داد و از هر گونه تغییری اجتناب کرد. می توان به همه واکنش های طبیعت بی تفاوت ماند. اما تغییر، خود به سراغمان خواهد آمد. طبیعت بی تفاوت نخواهد ماند. تغییر خواهد کرد و زندگی بر ما سخت یا غیر ممکن خواهد شد. باید حد اکثر طرفیت سیاسی جهان را به کار ببریم تا برای مقابله با وضع موجود بسیج شویم. برای انجام این کار بسیجی مانند بسیج زمان جنگ لازم است.

آیا قادر خواهیم بود نیروگاه های زغال سنگی را به موقع و پیش تر از آن که پوشش یخی جزیره گرینلند و ناحیه غربی قطب جنوب ذوب شود برچینیم؟ آیا خواهیم توانست پیش از آن که جنگل آمازون چنان تضعیف شود که مستعد آتش سوزی گردد ، اراده سیاسی لازم را برای متوقف کردن جنگل زدایی بسیج کنیم ؟ و سرانجام آیا خواهیم توانست انتشار کربن را با چنان سرعتی مهار کنیم که مانع از شدت گرفتن و از کنترل خارج شدن گرمای کره زمین شویم؟

ما فن آوری لازم برای بازسازی اقتصاد انرژی جهان و تغییر الگوی کاربرد زمین را به منظور تثبیت آب و هوا در اختیار داریم . مشکل ما آن است که اراده سیاسی لازم برای انجام این تغییرات را ایجاد کنیم. انتخاب با ماست. با من و با شما. اگر تصمیم بگیریم که از همین لحظه در این جهت اقدام کنیم می توانیم نسلی باشیم که مسیر را تغییر جهت می دهد و جهان را به شاهراه ترقی و پیشرفت پایدار رهنمون می شود.