درخت در پاریس و درخت در تهران

فرستاده شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

آقای جمشید حقگو طی یادداشتی که لطف کرده و فرستاده اند وضعیت کاشت درخت در پاریس را با تهران مقایسه کرده اند و عکس های خوبی هم گرفته اند. این یاد داشت را ضمن تشکر از ایشان عینا نقل می کنیم.

درخت در پاريس و تهران !
جمشيد حقگو. . فروردين ١٣٩٣

يكي از نكات مهمی كه در سفر چند وقت پيش خود به پاريس برايم جالب و آموزنده بود چگونگي كاشت و بار آوري و نگهداري درخت در پياده روها و بوستان هاي شهر پاريس بود ، با اين كه پاريس شهر پر آب و پر بارانی است و آب و هوا ی مرطوب آن براي رشد گياه و درخت بسيار مناسب است ، ولي مسولين مربوطه براي كاشت درخت در معابر عمومي و در پارك ها توجه خاص و ويژه اي دارند و براي نگهداري و رشد آن ، تكنيك جالبي به كار مي برند و تا درخت رشد كافي پيدا كند، از آن محافظت مستمر به عمل مي آيد. در اين يادداشت من مي خواهم از طريق تصاويري كه خودم گرفته ام نمونه هايي از درختكاري در پاريس را نشان بدهم تا خواننده خود با مقايسه آنها با تصاوير چند نمونه درخت در تهران قضاوت نمايد كه اين كجا و آن كجا !

بطوري كه در تصاوير پيوست که مربوط به پاريس است مشاهده مي شود ، در پياده روهاي پاريس، اطراف درختان جوان را به شعاع حد اقل يك متر يا بصورت مربع حدود ۲متر در دو متر با اسفالت يا سنگ و بتون نمي پوشانند و دست نخورده نگه مي دارند.. درخت در وسط آن محوطه
كاشته مي شود و موقع كاشت يك لوله پلاستيكي به قطر ۶و ۷ سانتي متر کار مي گذارند تا در هر آبياري، آب مستقيما به ريشه درخت برسد .. دور و بر درخت را در روي زمين با يك شبكه فلزي مي پوشانند تا از پاكوب شدن اطراف جلوگيري شود و بدنه درخت را با نرده هاي فلزي يا چوبي محافظت مي نمايند تا رهگذران به آن برخورد نكنند و آسيب نرسانند.. و خيلي جا ها ديدم كه در كنار درخت روي يك تابلو مشخصات و نوع و نام ( شناسنامه) درخت را هم نوشته اند . گذر گاه هاي عمومي و پارك ها را تا آن جا كه ممكن بوده با آسفالت يا بلوك سيماني نپوشانده اند تا زمين نفس بكشد و رطوبت هوا و اكسيژن و آب باران را خوب جذب نمايد و به ريشه درخت برساند .همين است كه درختان درجاي جاي شهر تا نيمه هاي پاييز، شادابي و سرسبزي خود را حفظ مي نمايند.

ملاحظ می شود که حريم درخت چگونه محافظت مي شود، انگار که  درخت از يك تقدس احترام آميزي بر خوردار است. نوع محافظت بر زيبايي پيادو رو افزوده است

ملاحظ می شود که حريم درخت چگونه محافظت مي شود، انگار که درخت از يك تقدس احترام آميزي بر خوردار است. نوع محافظت بر زيبايي پيادو رو افزوده است

درختي در باريكه مياني رودخانه سن، با همان دقت و با همان ملاحظات محافظت مي شود.

درختي در باريكه مياني رودخانه سن، با همان دقت و با همان ملاحظات محافظت مي شود.

اين هم يك نمونه ديگر از درخت کاری تازه در يك پياده رو پاريس ، لوله زرد مخصوص آبياري مستقيم در کنار درخت تاريشه درخت رفته تا درخت بطور کامل آبياري شود و ريشه آن خشك نگردد و بر طراوت محيط زيست بيافزايد.

اين هم يك نمونه ديگر از درخت کاری تازه در يك پياده رو پاريس ، لوله زرد مخصوص آبياري مستقيم در کنار درخت تاريشه درخت رفته تا درخت بطور کامل آبياري شود و ريشه آن خشك نگردد و بر طراوت محيط زيست بيافزايد.

مقايسه بكنيد با تهران و رفتار با درختان را . واقعا مي شود گفت در تهران درخت يكي از مظلوم ترين موجودات روي زمين است.! با اين كه آب و هواي تهران گرم و خشك و ميزان بارندگي در آن در مقايسه با شهرهاي اروپايي بسيار كم و نا چيز است ، توجهي آن چنان كه شايسته است به شادابي محيط زيست به خصوص درختان موجود در سطح شهر و حتي در پارك ها نمي شود . همه جا را با آسفالت مي پوشانند و دور بر درختان منافذ تنفسي زمين با آسفالت يا سنگ فرش هاي سيماني مسدود مي شود. اين است كه تابستان به پايان نرسيده پژمردگي و برگ ريزان پاييزي درختان شروع مي شود.. .
با تبليغات و سرو صدا هفته درخت كاري اعلام مي شود ولي به چگونگي كاشت و نگه داري و حفاظت آن توجهي نمي شود. خيلي جا ها درختان را بطور عمدي خشك مي كنند و آن طور كه در اخبار آمده بود شبانه درختان باغ طبيعي را قطع و يا با مواد سمي شيميايي خشك مي كنند تا به جاي آن ها برج سازي نمايند. مهندسي برايم تعريف مي كرد چگونه رفته با تجهیزات كامل يك باغ را شبانه نابود كرده و تا دم صبح خاك برداري را نيز انجام داده و مامورين شهرداري را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و به مقصود خود در ساختن يك برج هم رسيده است! !.

يكي از خيابان هاي محله قيطريه ، دورو براين درختان مظلوم تا بيخ گلو اسفالت شده ، معلوم نيست چگونه آبياري مي شود . یا نمي شود!

يكي از خيابان هاي محله قيطريه ، دورو براين درختان مظلوم تا بيخ گلو اسفالت شده ، معلوم نيست چگونه آبياري مي شود . یا نمي شود!

يك نمونه ديگر درخت کاری در تهران، واقعا قابل تاسف است. مسولين بي احساس مسوليت و رهگذران بي تفاوت !

يك نمونه ديگر درخت کاری در تهران، واقعا قابل تاسف است. مسولين بي احساس مسوليت و رهگذران بي تفاوت !

يك صحنه غم انگيز ديگر از درختان در حال از بين رفتن تهران.

يك صحنه غم انگيز ديگر از درختان در حال از بين رفتن تهران.

در بعضي خيابانها من ديده ام كه بوته هاي سبز و زيباي پياده رو را از بين برده و در جاي آن ها پاركينك اتومبيل يا ترمينال اتوبوس ساخته اند. شنيده مي شود در بعضي جا ها باغات ميوه از جمله باغ های گردو را كه بهترين گردوي جهان است و معروفيت جهاني دارد از بين مي برند تا ساختمان سازي نمايند….!
از اين داستان ها ي دردآور زياد است . قابل تاسف است كه .ما به دست خود محيط زيست خودمان را نابود مي كنيم !! وبايد بهاي سنگيني برای آن پرداخت كنيم ،
” طبيعت، عدول از قوانين طبيعي را بي پاسخ نمي گذارد” دكتر الكسيس كارل

اين عكس بخشي از پياده رو خيابان شانزاليزه پاريس را نشان مي دهد ، زيبايي اين خيابان معروف که يكي از زيباترين خيابان هاي جهان است ، بخاطر فضاي باز و سبز و شادابی آن است. ، بطوري كه ملاحظه مي شود تنها يك باريكه را براي پياده روي در نظر گرفته اند و باقي زمين را بدون پوشش آسفالت يا سيمان رها کرده اند ، تا زمين رطوبت و اکسيژن هوا را خوب جذب کند و به ريشه درختان برساند تا درختان پروبال بگيرند و اين چنين سرسبز و سرحال باشند. اغلب خيابان هاو پارك هاي پاريس چنين است ، براي سرسبزي و شادابي آن ها ملاحظات حفاظت از محيط زيست را دقيقا در نظر گرفته اند. اين عكس تنها يك نمونه است

اين عكس بخشي از پياده رو خيابان شانزاليزه پاريس را نشان مي دهد ، زيبايي اين خيابان معروف که يكي از زيباترين خيابان هاي جهان است ، بخاطر فضاي باز و سبز و شادابی آن است. ، بطوري كه ملاحظه مي شود تنها يك باريكه را براي پياده روي در
نظر گرفته اند و باقي زمين را بدون پوشش آسفالت يا سيمان رها کرده اند ، تا زمين رطوبت و اکسيژن هوا را خوب جذب کند و به ريشه درختان برساند تا درختان پروبال بگيرند و اين چنين سرسبز و سرحال باشند. اغلب خيابان هاو پارك هاي پاريس چنين
است ، براي سرسبزي و شادابي آن ها ملاحظات حفاظت از محيط زيست را دقيقا در نظر گرفته اند. اين عكس تنها يك نمونه است