جدول درجه حرارت متوسط جهان از 1880 تا 2013 میلادی ( به سانتیگراد)

فرستاده شده در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

1880

13.78

 

1947

13.96

1881

13.87

 

1948

13.9

1882

13.84

 

1949

13.89

1883

13.82

 

1950

13.81

1884

13.74

 

1951

13.94

1885

13.75

 

1952

14.02

1886

13.76

 

1953

14.08

1887

13.68

 

1954

13.9

1888

13.81

 

1955

13.87

1889

13.91

 

1956

13.82

1890

13.67

 

1957

14.03

1891

13.73

 

1958

14.03

1892

13.68

 

1959

14.02

1893

13.65

 

1960

13.96

1894

13.67

 

1961

14.05

1895

13.75

 

1962

14.03

1896

13.82

 

1963

14.07

1897

13.82

 

1964

13.8

1898

13.68

 

1965

13.9

1899

13.8

 

1966

13.96

1900

13.85

 

1967

13.98

1901

13.79

 

1968

13.95

1902

13.7

 

1969

14.06

1903

13.63

 

1970

14.03

1904

13.56

 

1971

13.92

1905

13.7

 

1972

14.02

1906

13.73

 

1973

14.16

1907

13.57

 

1974

13.92

1908

13.57

 

1975

13.98

1909

13.52

 

1976

13.87

1910

13.53

 

1977

14.15

1911

13.56

 

1978

14.06

1912

13.58

 

1979

14.12

1913

13.61

 

1980

14.22

1914

13.77

 

1981

14.27

1915

13.83

 

1982

14.08

1916

13.63

 

1983

14.27

1917

13.56

 

1984

14.12

1918

13.68

 

1985

14.07

1919

13.71

 

1986

14.15

1920

13.72

 

1987

14.29

1921

13.8

 

1988

14.35

1922

13.71

 

1989

14.23

1923

13.75

 

1990

14.38

1924

13.76

 

1991

14.37

1925

13.78

 

1992

14.18

1926

13.91

 

1993

14.21

1927

13.82

 

1994

14.28

1928

13.83

 

1995

14.42

1929

13.68

 

1996

14.32

1930

13.87

 

1997

14.46

1931

13.92

 

1998

14.62

1932

13.9

 

1999

14.41

1933

13.75

 

2000

14.41

1934

13.91

 

2001

14.52

1935

13.85

 

2002

14.62

1936

13.9

 

2003

14.61

1937

14.03

 

2004

14.52

1938

14.06

 

2005

14.66

1939

14.01

 

2006

14.6

1940

14.07

 

2007

14.62

1941

14.07

 

2008

14.48

1942

14.05

 

2009

14.6

1943

14.06

 

2010

14.67

1944

14.13

 

2011

14.55

1945

14

 

2012

14.57

1946

13.92

 

2013

14.61

درجه حرارت متوسط جهان

1880 تا 2013

Picture1

همان طور که ملاحظه می فرمایید از سال 1880 میلادی یعنی زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و 16  سال قبل از ترور او این محاسبات انجام شده است. اطلاعات ارائه شده حاصل جمع آوری داده های 800 پایگاه آب و هوایی سراسر جهان است. از سال 1880 تا حدود نیمه قرن بیستم یعنی زمان پایان جنگ دوم جهانی در جه حرارت اندکی بالا رفته ولی پیوسته نوسان داشته است اماا از دهه هشتاد میلادی به بعد دمای متوسط کره زمین افزایش یافته و همواره رو به صعود بوده است.

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي