دانمارک، پرتغال و اسپانیا پیشتازان تولید برق بادی جهان

فرستاده شده در ۹ خرداد ۱۳۹۳
Danmark, Portugal ...Wind Energy

انرژی بادی

پیشرفت های انرژی بادی در جهان

در سال 2013دانمارک یک سوم از برق مورد نیاز خود را از انرژی بادی تولیدکرد. تا کنون در هیچ کشور دیگر جهان سهم برق تولید شده از نیروی باد نسبت به کل برق مصرفی کشور به 30 درصد نرسیده است. اما دانمارکی ها به این نیز قانع نیستند و برآن سرند که تا سال 2020 میلادی ، 50 درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از نیروی باد تهیه کنند. بخش عمده این توسعه از طریق تولید برق در سواحل دریا حاصل خواهد شد. تجربیات اخیر نشان داده که شبکه خطوط برق دانمارک می تواند این انرژی بادی عظیم را در خود جا دهد و مهم تر از آن که در شب سوم نوامبر سال 2013 کل تقاضای برق کشور از طریق برق بادی تامین شد. 

در پرتغال در سال 2013 یک چهارم برق مورد نیاز کشور از نیروی باد تامین شد. کشور همسایه آن اسپانیا نیز وضعیت مشابهی داشت و در آنجا 21 درصد برق کشور از نیروی باد تولید شد و تولید برق بادی تنها اندکی از تولید برق هسته ای که منبع اصلی برق این کشور است و 22 درصد برق آن را تولید می کند عقب تر بود.

 در ایرلند در سال 2013، 17 درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه های بادی تولید شد. به گفته شرکت اپراتور برق ایرلند، در طول سال در بسیاری از شب ها سهم برق بادی از کل برق مصرفی بیش از 50 درصد بود و در شب 16 سپتامبر، سهم آن به اوج خود یعنی 59 درصد رسید.

 در سال 2013 آلمان و انگلستان که در مجموع 145 میلیون نفر جمعیت دارند هر یک قریب 8 درصد برق مورد نیاز خود را از  انرژی بادی تولید کردند. در شمال آلمان چهار ایالت بیش از نیمی از برق خود را از طریق باد تامین کردند. هرچند این ارقام برای دو اقتصاد بزرگ اروپا بسیار خیره کننده است اما نکته مهم تر آن است که هر یک از این دو کشور آن قدر قابلیت بالقوه تولید برق از باد دارند که بتوانند صد درصد نیروی برق خود را از این طریق تامین کنند.

  Wind power Off shore

Wind Power

 خبر مهم آن که دیگر تولید کنندگان بزرگ کربن جهان نیز به همین جاده گام نهاده اند. یکی از آنها ایالات متحد است که در آن نیروگاه های بادی در مجموع 4 درصد برق کشور را تامین می کنند. ایالت آیوا و داکوتا ی جنوبی در این زمینه پیشرو هستند و هریک بیش از 25 درصد برق خود را در سال 2013 از نیروی باد تامین کردند. در چین نیز هر چند انرژی باد در سال 2013 تنها 3 درصد از برق کشور را تولید کرد اما اخیرا سهم این نیرو از سهم انرژی هسته ای فراتر رفته و بعد از زغال سنگ و نیروی آب به سومین منبع تامین برق کشور تبدیل شده است. قابلیت بالقوه تولید برق بادی چین چندان بالاست که می تواند 10 برابر تقاضای فعلی خود به برق را از این طریق تامین کند، بنابراین باد روزی به منبع اصلی تامین نیروی برق مورد نیاز چین تبدیل خواهد شد.

ماخذ: موسسه تحقیقات  زیست محیطی ارت پالیسی

www.earth-policy.org 

Wind Power

Wind Power