تولید خودرو رکورد جدیدی از خود بر جای می گذارد. تعداد اتو موبیل های جهان از یک میلیارد عدد فراتر رفت.

فرستاده شده در ۶ تیر ۱۳۹۳

تولید خودرو رکورد جدیدی از خود بر جای می گذارد. تعداد اتو موبیل های جهان از یک میلیارد عدد فراتر رفت.

تولید جهانی خودرو همچنان افزایش می یابد و پیوسته به سطح بالاتری می رسد. موسسه آی اچ اس اتوموتیو که در لندن واقع است، تولید جهانی خودرو سواری را در سال 2013 میلادی 69.9 میلیون عدد اعلام کرده که از تولید 66.7 میلیونی سال 2012 میلادی بیش تر است و پیش بینی می کند که در سال 2014 این رقم به 71.7 میلیون افزایش یابد.

تولید اتوموبیل جهان

( نگاه کنید به نمودار یک .) اگر تعداد وانت ها را ( که در برخی کشور ها مانند ایالات متحد برای رفت و آمد شخصی هم از آن استفاده می شود) به این رقم اضافه کنیم میزان تولید خودرو سبک در سال 2012 میلادی 81.5 میلیون و در سال 2013 میلادی 84.7 میلیون عدد بوده و برآورد تولید سال 2014 به 86.8 میلیون خودرو افزایش می یابد.

cars_figure_1_0

آی اچ اس اتوموتیو 51 کشور را به عنوان تولید کننده خودرو سبک معرفی می کند. اما پنج کشور اول تولید کننده 60 درصد خودروی جهان را تولید می کنند ( نگاه کنید به نمودار دو.) چین که تولید خودرو آن در سال 2012 میلادی 18.2 میلیون عدد بود در سال 2013 میلادی 20.9 میلیون خودرو تولید کرد که رقمی خیره کننده است . ایالات متحد با تولید 10.9 میلیون، ژاپن با 9 میلیون، آلمان با 5.6 میلیون و کره جنوبی با تولید 4.5 میلیون خودرو با فاصله ای زیاد بعد از چین قرار داشتند. هندوستان با 3.7 ، برزیل با 3.5، مکزیک با 2.9 و تایلند و کانادا هر یک با تولید 2.4 میلیون خودرو بقیه اعضای ده کشور اول جهان بودند و در مجموع 18 درصد خودروی جهان را در سال 2013 تولید کردند. هفت کشور دیگر یعنی اسپانیا، روسیه، فرانسه، انگلستان، ترکیه، جمهوری چک و اندونزی هر یک حد اقل یک میلیون خود رو تولید کردند.

cars_figure_2_0

اکنون ناوگان خودرو های سبک جهان از مرز یک میلیارد عدد فرا تر رفته است. تعداد خودرو های آن که در سال 2012 میلادی 980.7 میلیون عدد بود در سال 2013 میلادی به 1017 میلیون عدد افزایش یافت یعنی یک خودروی سبک برای هر هفت نفر. از کل این مقدار 739.8 میلیون آن خودروی سواری بود حال آن که این رقم در سال 2012 میلادی 713.2 میلیون عدد بود.

ماحذ: worldwatch institute