تظاهرات در مشهد برای حمایت از جان سگ ها

فرستاده شده در ۹ مهر ۱۳۹۳

تظاهرات در مشهد برای حمایت از جان سگ ها

دیروز ساعت 9:30 صبح عده ای از طرفداران حقوق حیوانات در مقابل ساختمان محیط زیست استان خراسان، برای نشان دادن مخالفت خود با کشتار بی رحمانه و حمایت از حقوق حیوانات، تظاهرات کردند.
نکته جالب در این تظاهرات حضور تعداد زیادی از خانم های میانسال و خانه دار بود. در ذیل عکس هایی از این تظاهرات را مشاهده خواهید کرد.

تظاهرات در مشهد

d6e7d61d00aeb5933ad264c2df9f3ce2c2a403dbe0efe02a6c65537c34c07171

تظاهرات در مشهد

تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهد

 

 

تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهدتظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهدتظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهد

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي