تارنمای طراوت-بهار به روز شد

فرستاده شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۸

طراحی نو سایت طراوت بهاربدینوسیله به اطلاع مخاطبان گرامی پایگاه طراوت-بهار می رسانیم که این تارنما برای ارائه بهتر مطالب زیست محیطی و اقتصاد زیست محیطی به روز شده است. این نسخه نو سازگاری بیش تری با گوشی های همراه دارد وخواندن نوشته های ما را از گوشی ها و مانیتور های کوچک تر آسانتر می کند.