تارنمای طراوت-بهار به روز شد

فرستاده شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۸

طراحی نو سایت طراوت بهاربدینوسیله به اطلاع مخاطبان گرامی پایگاه طراوت-بهار می رسانیم که این تارنما برای ارائه بهتر مطالب زیست محیطی و اقتصاد زیست محیطی به روز شده است. این نسخه نو سازگاری بیش تری با گوشی های همراه دارد وخواندن نوشته های ما را از گوشی ها و مانیتور های کوچک تر آسانتر می کند.

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي