بهار خاموش

فرستاده شده در ۴ فروردین ۱۳۹۴

Rachel Carson

راشل کارسون

خانم راشل کارسون با کتاب بهار * خاموش خود وجدان زیست محیطی آمریکاییان را بیدار کرد. او پیش بینی کرد که به علت استفاده زیاد از سموم آفت کش و علف کش ها دیگر در بهار سهره ها و سینه سرخ ها و کبوتران نغمه ای نخواهند خواند زیرا این سموم زیستگاه آنها را نابود کرده اند. بزرگی می گفت پیش بینی خانم کارسون محقق نشد زیرا پیش بینی اش درست بود! سخنان او وجدان مردم را بیدار کرد و موجی خروشان آفرید. مردم چون حقیقت را فهمیدند روش زندگی خود را تغییر دادند و فشار زیادی بر شرکت های بزرگ تولید کننده سم و نیز بر دولت وارد آوردند و مانع از تحقق این پیش بینی درست شدند.

images (1)

silent spring

کتاب بهار خاموش ترجمه ع کوچکی، غ وهابزاده و ا علیزاده

امروز محیط زیست ایران ویران تر از همه ادوار تاریخ است. کارشناسان آینده خوبی برای آن پیش بینی نمی کنند. تمام دارایی های طبیعی مملکت از دریاچه ها و تالاب های درون سرزمینی گرفته تا جنگل های هیرکانی شمال و جنگل های زاگرس، ازمراتع بزرگ کشور گرفته تا دشت های کشاورزی و مهم تر از همه منابع آب زیر زمینی کشور، همه و همه دچار فرو افت شده و بشدت صدمه دیده اند. بدون این دارایی های طبیعی چه خواهیم کرد.

 نگذاریم این آینده محقق شود تا بهار ما خاموش نشود.

بهار نو بر همه دوستان و عاشقان طبیعت مبارک باد

*- این کتاب به ترجمه عوض کوچکی، غلامحسین وهاب زاده و امین علی زاده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد منتشر شده است.