بازار اینترنتی پر رونق فروش حیات وحش

فرستاده شده در ۳ تیر ۱۳۹۲

farfromcure_felidae.orgاینترنت به بازار بزرگی برای تجارت جهانی گونه های به خطر افتاده و در معرض انقراض تبدیل شده است . به گزارش بنیاد بین المللی “آی اف آ و” که در زمینه حفاظت از حیوانات فعالیت می کند و مرکز آن در لندن است تنها در یک دوره زمانی یک هفته ای بیش از 9000 موجود زنده یا محصولات حیات وحش از جمله 5527 محصول مربوط به فیل ، 2630 محصول مربوط به خزندگان ، 526 صدف لاک پشت های گوناگون ، 239 محصول مربوط به گربه سانان وحشی و 146 پستاندار زنده برای فروش در اینترنت عرضه شده اند. محصولات عرضه شده اقلام گوناگونی را از عاج فیل و کیف های دستی ساخته شده از پوست خزندگان کمیاب گرفته تا اسکلت اسب آبی و شال های ساخته شده از موی بزکوهی تبتی ( که به شاهتوش معروف است ) و اندام های مختلف حیوانات گوناگونی که در طب سنتی آسیا مصرف دارد شامل می شد .

بنیاد فوق الذکر همچنین بسیاری حیوانات به خطر افتاده را شناسایی کرده که به عنوان حیوان دست آموز به فروش می رسند . در وب سایت های امریکایی شامپانزه هایی که لباس عروسک به آنها پوشانده شده بود به قیمت هر یک 60 تا 65 هزار دلار، یک زرافه “خوش اخلاق ” 2 ساله به بهای 15000 دلار و توله های ببر هر یک به قیمت 1500 دلار معامله می شد . در انگلستان این فهرست از جمله یک گوریل 7 ساله که به بهای 8200 دلار درلندن به فروش گذاشته شده بود و نیز چند بچه میمون سنجابی را که هر یک به بهای 3500 دلار در ولز معامله می شد در بر می گرفت .سایت دیگری یک ببر 2 ساله سیبری را به بهای 70000 دلار عرضه کرده بود .

یوزپلنگ ایرانی – عکس: علیرضا جورابچیان حد اقل 70 درصد فهرستی که بنیاد فوق شناسایی کرده مربوط به گونه هایی است که تحت حفاظت قوانین بین المللی هستند . کنوانسیون بین المللی گونه های به خطر افتاده که در سال 1973 تصویب شد تجارت و معامله دامنه وسیعی از گونه های به خطر افتاده از جمله فیل ها ، نخستیان ( مانند میمون ها و گوریل ها و غیره ) ، و گربه سان های بزرگ را ممنوع کرده و یا برای آنها مقررات شدیدی وضع کرده است. با وجود این تجارت غیر قانونی پر رونق این موجودات سالانه میلیارد ها دلار در آمد دارد و پس از تجارت غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر از نظر درآمد در مقام سوم قرار می گیرد .

در غالب کشورها جنایات مربوط به حیات وحش از دیگر جنایات سازمان یافته اهمیت کم تری دارد و مجازات آن سبک تر است. نظارت بر فعالیت های اینترنتی و اعمال قانون بر آنها نیز دشوار تر است و در نتیجه اینترنت به بازار مناسبی برای این تجارت تبدیل شده است . تجارت در اینترنت آسان و ارزان است و بصورت ناشناس انجام می شود . مطالعه بنیاد “آی اف او” تنها پنج مقوله خاص از محصولات حیات وحش یعنی نخستیان زنده ، عاج ، اقلام مربوط به لاک پشت های آبی و دریایی ، و کیف و اشیای زینتی ساخته شده از پوست خزندگان و گربه سانان وحشی را در بر می گرفت و این نشان می دهد که میزان واقعی تجارت اینترنتی گونه های به خطر افتاده بسیار بیشتر است .

بنیاد فوق پیش بینی می کند که این تجارت رشد خواهد کرد و هم برحفاظت از حیات وحش و هم برزندگی حیوانات تاثیری مخرب خواهد داشت . این گزارش از موسسات حقوقی و قانون گذاران درخواست می کند که برای مبارزه با این تجارت اینترنتی با یکدیگر همکاری نزدیک تری داشته باشند و توصیه می کند که برای مزایده هایی که در سایت های اینترنتی برگزار می شود دستورالعمل دقیقی تهیه شود و قوانین مربوط به تجارت حیوانات شفاف تر شود . گزارش همچنین بر نقش مصرف کنندگان در ایجاد بازاربرای این محصولات تاکید می کند و می گوید : ” عامل محرک تجارت حیات وحش تقاضای مصرف کنندگان است ، بنابراین هرگاه خرید این محصولات قطع شود کشتن حیوانات نیز متوقف خواهد شد . ”
امیدواریم چنین شود .