انتصاب مدني

فرستاده شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۶

 

مقاله وارده

نويسنده : دكتر بابك زماني، نورولوژيست ، استاد دانشگاه و رييس انجمن سكته مغزي ايران

رييس سازمان محيط زيست دكتر عيسي كلانتري بعد از بياناتي شگفت انگيز در مورد بلايي كه نسل ما بر سرزمين مان وارد كرده پروفسور كاوه مدني را به معاونت سازمان متبوعش منصوب كرده است انتصابي كه باعث شگفتي توام با نشاط جدي ترين ، مستقل ترين و اصيل ترين حاميان محيط زيست ايران شده است !
پروفسور مدني به اظهار همين كارشناسان يكي از اساتيد برجسته بين المللي در كار محيط زيست و در عين حال يكي از جوان ترين وپر انرژي ترين انهاست .

دكتر زماني

ايا كشور ما در استانه يكي از مهم ترين چرخش هاي انتخاب مديران در تاريخ معاصر قرار دارد ؟ ايا مديريت منابع و امكانات كشور دارد اهسته اهسته از قيد و بند هاي گوناگون خانوادگي و عشيره اي و ايديولوژيك و هر معيار غير كارشناسانه ديگري دور و به اندازه يك بند انگشت به سيستم بين المللي نزديك تر ميشود ؟ تا قبل از اين انتصاب تنها در يك حيطه توانسته بوديم ارزش مديريت و مربيگري كارشناسانه واقعي را درك و بهاي سنگيني براي ان بپردازد ان هم مربي گري فوتبال بود! در بقيه زمينه ها همچنان در گيرودار تصورات غرور اميز “ما خودمان …” به سر ميبريم ، ان هم در حالي كه همين “خودمان ” را هم از بين ساكنين داخل كشور تعريف ميكرده ايم نه “خودمان “به معناي ايرانيان ساكن دنيا ! تنها در دانش فوتبال كه ان هم در اخرين تحليل سرنوشت ان را يك توپ گرد تعيين ميكند نه كارشناسي علمي است كه توانستيم ارزش كارشناسي بين المللي فارغ از هر وابستگي ملي را درك كنيم ! و اين در حالي است كه بر اساس همه اصول اخلاقي و ديني در هر موضوع مربوط به منافع يا سلامت عموم مردم بايد از مديريت بهترين مديران دنيا قطع نظر از مليت و رنگ پوست وعقايدشان استفاده كرد كه البته در بسياري از موارد در حال حاضر كارشناسان برجسته ايراني با همين مليت و رنگ پوست و عقايد در اقصي نقاط دنيا مشغول كار و رتق و فتق امور دنيا هستند و تنها لازم است اندكي ان دايره “ما خودمان …” را گشاد تر ببينيم تا شايد سال ها بعد در زمينه هاي اقتصاد و كشاورزي و سلامت هم بتوانيم همچون فوتبال به نگاهي كاملا بين المللي دست يابيم .
ايا به كار گرفتن پروفسور مدني و رسيدن به اين ديدگاه ناشي از بحران عميق ورسيدن كف گير به ته ديگ محيط زيست بوده است و چاره اي جز دست يازيدن به فراخ ترين نگاه هاي كارشناسانه نمانده بوده ؟ شايد اما نكته مهم اين است كه درك ورويت بحران هاي موجود و توان پيش بيني عاقبت شوم برخي روندها امروز در محيط زيست و فردا احيانا در حيطه هاي ديگر هم خود نشانه ايست از ادراك اجتماعي اي بالاتر و مدرن تر ! چرا كه در بسياري از زمينه ها ي ديگر مثل سلامت ، همين الان هم بحران هاي عميقي وجود دارد اما ان طور كه بايد و شايد مورد ارزيابي و شناسايي قرار نگرفته اند ..
ايا ميتوانيم انتصاب پروفسور مدني را مقدمه اي بدانيم براي انتشار فراخواني بين المللي براي انتخاب نه تنها مديران كار كشته سيستم هاي سلامت در يك مقياس بين المللي بلكه حتي انتخاب رييس يك بخش پزشكي از ميان بهترين هاي دنيا ان هم در حالي كه ايراني بودن يا ريشه ايراني داشتن يك امتياز براي استخدام به حساب خواهد امد نه به خاطر يكي از قرابت هاي قديمي “ما خودماني ..” كه تنها به دليل اشنايي به زبان و فرهنگ ملي ما ! اين گونه انتخاب اگر چه در ذهن ما بسيار دور وبعيد مينمايد اما همين الان روند رايج و بسيار معمول دنياست و معتبر ترين نشريات علمي دنيا اكنده است از اگهي استخدام بهترين مديران براي بخش هاي اموزشي و علمي در سطح بين المللي! سال گذشته بخش پاركينسون تورنتو كه يكي از مهم ترين بخش هاي پاركينسون دنياست و بيش از ده استاد برجسته بين المللي در ان مشغول به كار هستند موفق شد بعد از بررسي اي طولاني به جاي پروفسور لانگ كه بازنشسته شده بود استادي اسپانيايي از شهر بارسلون را براي رياست بر خود انتخاب كند .