آخرین اطلاعات مربوط به محصول غله جهان

فرستاده شده در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

حقایقی در باره محصول غله جهان

از آنجا که عمده کالری مورد نیاز بشر از غلات تامین می شود، وضعیت محصول غله جهان شاخص بسیار خوبی از کفایت عرضه مواد غذایی است.

هر ساله در جهان بیش از دو میلیارد تن غله تولید می شود که قریب نیمی از آن تنها در سه کشور به دست می آید که عبارتند چین، ایالات متحد و هندوستان.

بخش بزرگی از محصول غله جهان از ذرت، گندم و برنج تشکیل می شود. برنج و گندم مستقیما به عنوان غذا مصرف می شوند اما ذرت عمدتا به مصرف خوراک دام و ماکیان می رسد و نیز در صنعت مصرف می شود.

غلات

غلات

در 8 سال از 14 سال گذشته مصرف غلات از تولید آن بیش تر بوده و این امر میزان ذخایر غلات جهان را کاهش داده است.

رشد جمعیت قدیمی ترین عامل افزایش تقاضای غله است. اما در سال های اخیر میزان رشد سالانه مصرف غلات دو برابر شده که تا حد زیادی ناشی از افزایش مصرف غله برای تولید سوخت الکلی و نیز برای خوراک دام و طیور است.

در سال 2013 ایالات متحد بیش از 400 میلیون تن غله تولید کرد. از این مقدار 129 میلیون تن یعنی 30 درصد آن از کارخانه های تقطیر سر درآورد.

افزایش عملکرد غلات مهم ترین عامل افزایش تولید غله است. زیرا در سطح جهان زمین زراعی استفاده نشده زیادی باقی نمانده. از سال 1950 میلادی تا کنون 93 درصد از رشد محصول غله جهان از افزایش عملکرد حاصل شده است.

سرانه مساحت زمین های زیر کشت غله جهان که در سال 1950 میلادی 2000 متر مربع به ازای هر نفر بود تا سال 2013 میلادی به 1000 متر مربع به ازای هر نفر کاهش یافت.

ذرت ایالات متحد با حدود 10 تن محصول در هر هکتار بالاترین عملکرد غله جهان را به خود اختصاص داده است. در ایالت آیوا در برخی بخش ها عملکرد ذرت به 13 تن در هکتار نیز می رسد.

متوسط عملکرد غله جهان از سال 1950 میلادی تا کنون سه برابر شده و از 1.1 تن در هر هکتار به 3.5 تن در هکتار افزایش یافته است. اما رشد عملکرد کند شده است . عملکرد غلات که از سال 1950 تا 1990 میلادی سالانه 2.2 درصد رشد می کرد از آن سال تا کنون تنها سالی 1.4 درصد رشد کرده است.

در فرانسه، آلمان و انگلستان بیش از یک دهه است که عملکرد گندم ثابت مانده است. در ژاپن و کره جنوبی نیز وضعیت برنج به همین منوال است.

میزان مصرف کود شیمیایی جهان که در سال 1950 میلادی 14 میلیون تن بود تا سال 2013 میلادی به 181 میلیون تن در سال افزایش یافت. اما در بسیاری از کشور ها دیگر مصرف کود بیش تر بازدهی اقتصادی ندارد.

از سال 2007 میلادی تا کنون جهان سه موج افزایش شدید قیمت غلات را تجربه کرده است. شاخص سازمان ملل برای قیمت مواد غذایی نشان می دهد که در سال 2014 میلادی قیمت غلات دو برابر قیمت آن در سال
های 2002 تا 2004 میلادی بوده است.

افزایش درجه حرارت کره زمین محصولات غذایی اصلی جهان را مورد تهدید قرار داده است. برآورد ها حاکی از آن است که هر گاه در فصل رشد محصولات، دما یک درجه نسبت به دمای بهینه افزایش یابد باروری محصول حداقل ده درصد کاهش می یابد.

ماخذ: موسسه تحقیقات زیست محیطی ارت پالیسی ( The Earth Policy Institute )
اوت 2014