انتصاب محمد درویش به سمت مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی

فرستاده شده در ۷ آذر ۱۳۹۲

S

 

محمد درویش، فعال زیست محیطی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، نویسنده فعال وبلاگ ” مهار بیابان زایی” و از طرفداران دلسوز و آگاه محیط زیست ایران از سوی خانم دکتر ابتکار به عنوان مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شد. این انتخاب شایسته را به خانم دکتر ابتکار و انجمن های مردمی زیست محیطی و سازمان های مردم نهاد تبریک می گوییم. باشد که شاهد ثمرات نیکوی این انتخاب باشیم.