طراوت بهار

درباره طراوت بهار

فرستاده شده در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

موسسه زيست محيطي طراوت بهار در تاريخ ۵/۲/۱۳۷۹ تحت شماره ۷۱۱ در اداره کل ثبت اسناد استان خراسان به ثبت رسيد و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۸۲ نيز مجوز تاسيس تشکل غير دولتي زيست محيطي را از سازمان حفاظت محيط زيست کشور دريافت کرد و تحت شماره ۳۲/۰۹-۴۲ به عنوان تشکل زيست محيطي غير دولتي، که نام آن اخيرا به تشکل مردم نهاد تغيير يافته ، به ثبت رسيد.

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي.

در پنجاه سال اخير رشد فن آوري چنان شگفت آور و تاثير گذار بوده که اکنون بسياري از مردم براين گمانند که تمام مشکلات بشر را مي توان به مدد فن آوري حل کرد و تمام پيش رفت هاي اقتصادي چند دهه اخير جهان ناشي از اين رشد بوده است و فراموش کرده اند که پايه اصلي هر اقتصادي، محيط زيست و طبيعت نگاه دارنده آن اقتصاد است. اگر مصرف سرانه ماهي در پنج دهه گذشته سه برابر شده علت آن بوده که در اقيانوس ها ماهي وجود داشته است. فن آوري تنها قدرت صيد را افزايش داده است. اگر ميزان زمين هاي آبي جهان ظرف پنجاه سال گذشته سه برابر شده و توليد غلات پيوسته افزايش يافته، بدان سبب بوده که آب در سفره هاي زير زميني موجود بوده و فن آوري قدرت برد اشت آب را افزايش داده است. اکنون که شيلات اقيانوسي از ماهي تهي شده و آبخوان ها ديگر آب اضافي ندارند، افزايش توليد مواد غذايي بسيار دشوار است.

می خواهیم بگوئيم که اقتصاد هر چند هم پيش رفته باشد به محيط زيست خود متکي است. بگوئيم که کره از فريزر به دست نمي آيد بلکه در دامداري ها توليد مي شود . بگوئيم که بر طبيعت هم ، مانند اجتماع ، قوانيني حاکم است که نمي توان آنها را ناديده گرفت. بگوئيم که طبيعت آستانه هايي دارد که گذر از آنها تغييراتي عظيم در طبيعت و زندگي ما ايجاد مي کند. و بگوئيم که تغيير در طبيعت، خود ما را نيز تغيير مي دهد. طبيعت ما بايد سالم باشد تا ما نيز طبيعتي انساني داشته باشيم.

قصد داريم بحث پيرامون مسايل نظري محيط زيست را با بررسي مشخص مسايل زيست محيطي ايران و تئوري را با نمونه مشخص همراه کنيم. از هر گونه ابراز نظر موافق و مخالف خرسند مي شويم و اميدواريم سايت موسسه زيست محيطي طراوت بهار به محلي براي ارائه آخرين راهکارها و بررسي تئوري هاي جديد در زمينه حفظ و بهبود محيط زيست تبديل شود.

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي

پیوند های مهم: