12

فرستاده شده در ۲۲ آبان ۱۳۹۶

شکل 1: تعداد و روند سدهای حذف شده در ایالات متحده ( مرجع: 2017 ,Chaf fi n and Gosnel l)

شکل 1: تعداد و روند سدهای حذف شده در ایالات متحده ( مرجع: 2017 ,Chaf fi n and Gosnel l)

Number of comments: 2
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نویسنده: admin

جناب آقای حسنی با سلام از لطف و توجه شما ممنونیم. با تشکر سمیه قاینی مسئول روابط عمومی
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۶
نویسنده: عبدالرحمان حسنی

سلام این حذف سدها در آمریکا برای من قابل قبول نیست. در آنجا که عوامل سود جو و نافذ در حکومت وجود ندارد. باید دید نخست چرا این سد ها زده شده است اگر برای تامین آب شرب یا کشاورزی بوده پس حالا که توسعه یافتگی بیشتر شده با حذف سد، آب مورد نیاز را از کجا به دست می آورند. و اگر شرایط تامین آب و تولید کشاورزی تغییر کرده است آیا برای کشوری مانند ایران آن شرایط فراهم شده تا ما هم دست به حذف سد بزنیم. این تبلیغات بر علیه حذف سد و مبارزه با آن به نظر این کوچک بر بستر تحلیل های غیر علمی و احساسی است. بنده که تاکنون یک مقاله علمی و قانع کننده از مخالفان ساخت سد نخوانده ام.

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي