جیمز هانسن

فرستاده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۵

جیمز هانسن، دانشمند ناسا

کسی که اول بار در سال 1988 خطر گرم شدن کره زمین را کشف و اعلام کرد.