جیمز هانسن

فرستاده شده در ۵ اسفند ۱۳۹۵

جیمز هانسن، دانشمند ناسا

کسی که اول بار در سال 1988 خطر گرم شدن کره زمین را کشف و اعلام کرد.

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي