بایگانی دسته: آموزش محیط زیست

اثرات بر بدن پس از فاجعه چرنوبیل
بزرگ ترین فجایع زیست محیطی جهان 2- چرنوبیل

در چند دهه گذشته فجایع بزرگی در محیط زیست جهان رخ داده است. همین فجایع بودند که توجه مردم جهان را به ضرورت ارزیابی زیست محیطی و بهداشتی و اجتماعی … ادامه‌ی خواندنفلج کودکان
بزرگ ترین فجایع زیست محیطی جهان، 1- فاجعه بوپال

در چند دهه گذشته فجایع بزرگی در محیط زیست جهان رخ داده است.  همین فجایع بودند که توجه مردم جهان را به ضرورت ارزیابی زیست محیطی و بهداشتی و اجتماعی … ادامه‌ی خواندن