بایگانی دسته: آموزش محیط زیست

فلج کودکان
بزرگ ترین فجایع زیست محیطی جهان، ۱- فاجعه بوپال

در چند دهه گذشته فجایع بزرگی در محیط زیست جهان رخ داده است.  همین فجایع بودند که توجه مردم جهان را به ضرورت ارزیابی زیست محیطی و بهداشتی و اجتماعی … ادامه‌ی خواندن