لیست کتاب ها

 

 

گذار بزرگ

گذر از سوخت های فسیلی به انرژی خورشیدی و بادی

نوشته: لستر براون

ترجمه :دکتر حمید طراوتی

کتاب: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن - دکتر حمید طراوتیچو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن – تخریب محیط زیست و بحران امنیت غذایی

نوشته : لستر براون

ترجمه :دکتر حمید طراوتی

Plan B4 -لستر بروان - ترجمه دکتر حمید طراوتینجات محیط زیست ( پلن B4.0 )

نوشته : لستر براون

ترجمه :دکتر حمید طراوتی

کتاب طرح امید - Plan B 2طرح امید (Plan B 2.0)
نویسنده: لستر براونترجمه : دکتر حمید طراوتی
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ۱۳۸۷
TN_9اقتصاد زیست محیطی
لستر براون
مترجم: دکتر حمید طراوتی
outgrowing_frontخارج از تحمل کره زمین
لستر براون
ترجمه : دکتر حمید طراوتی
TN_8توسعه و جمعیت
لستر براون و همکاران
ترجمه : دکتر حمید طراوتی – دکتر فرزانه بهار
 

وضعیت جهان ۱۹۹۸

نویسنده: لستر براون و همکاران
ترجمه دکتر حمید طراوتی – دکتر فرزانه بهار

TN_6

شرایط بحرانی
اریک چویان- دکتر م. مک کالی- دکتر هوارهو- دکتر ا. هاینز
ترجمه: دکتر حمید طراوتی- دکتر فرزانه بهار

TN_3

برای چند نفر جا هست؟

لستر براون – هال کین
ترجمه: دکتر حمید طراوتی-دکتر فرزانه بهار

TN_5

علایم حیاتی کره زمین

لستر براون و همکاران
مترجم: دکتر حمید طراوتی

TN_2

وضعیت جهان

نویسنده: لستر براون
ترجمه دکتر حمید طراوتی

TN_4

نگاهی به وضعیت جهان

لستر براون
مترجم: دکتر حمید طراوتی

TN_1وضعیت جهان

نویسنده: لستر براون و همکاران
مترجم: دکتر حمید طراوتی

این نوشته در کتاب, همه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
نوشته های دیگر
سد تری گورجس
قاب بال جنس Erodiontes در مرنجاب (کاشان)
بالا آمدن آب در خلیج فارس به دنبال پایان آخرین یخبندان در هشت هزار سال قبل
خرید و فروش حیات وحش - poaching