جدول درجه حرارت متوسط جهان از ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۳ میلادی ( به سانتیگراد)

۱۸۸۰

۱۳٫۷۸

 

۱۹۴۷

۱۳٫۹۶

۱۸۸۱

۱۳٫۸۷

 

۱۹۴۸

۱۳٫۹

۱۸۸۲

۱۳٫۸۴

 

۱۹۴۹

۱۳٫۸۹

۱۸۸۳

۱۳٫۸۲

 

۱۹۵۰

۱۳٫۸۱

۱۸۸۴

۱۳٫۷۴

 

۱۹۵۱

۱۳٫۹۴

۱۸۸۵

۱۳٫۷۵

 

۱۹۵۲

۱۴٫۰۲

۱۸۸۶

۱۳٫۷۶

 

۱۹۵۳

۱۴٫۰۸

۱۸۸۷

۱۳٫۶۸

 

۱۹۵۴

۱۳٫۹

۱۸۸۸

۱۳٫۸۱

 

۱۹۵۵

۱۳٫۸۷

۱۸۸۹

۱۳٫۹۱

 

۱۹۵۶

۱۳٫۸۲

۱۸۹۰

۱۳٫۶۷

 

۱۹۵۷

۱۴٫۰۳

۱۸۹۱

۱۳٫۷۳

 

۱۹۵۸

۱۴٫۰۳

۱۸۹۲

۱۳٫۶۸

 

۱۹۵۹

۱۴٫۰۲

۱۸۹۳

۱۳٫۶۵

 

۱۹۶۰

۱۳٫۹۶

۱۸۹۴

۱۳٫۶۷

 

۱۹۶۱

۱۴٫۰۵

۱۸۹۵

۱۳٫۷۵

 

۱۹۶۲

۱۴٫۰۳

۱۸۹۶

۱۳٫۸۲

 

۱۹۶۳

۱۴٫۰۷

۱۸۹۷

۱۳٫۸۲

 

۱۹۶۴

۱۳٫۸

۱۸۹۸

۱۳٫۶۸

 

۱۹۶۵

۱۳٫۹

۱۸۹۹

۱۳٫۸

 

۱۹۶۶

۱۳٫۹۶

۱۹۰۰

۱۳٫۸۵

 

۱۹۶۷

۱۳٫۹۸

۱۹۰۱

۱۳٫۷۹

 

۱۹۶۸

۱۳٫۹۵

۱۹۰۲

۱۳٫۷

 

۱۹۶۹

۱۴٫۰۶

۱۹۰۳

۱۳٫۶۳

 

۱۹۷۰

۱۴٫۰۳

۱۹۰۴

۱۳٫۵۶

 

۱۹۷۱

۱۳٫۹۲

۱۹۰۵

۱۳٫۷

 

۱۹۷۲

۱۴٫۰۲

۱۹۰۶

۱۳٫۷۳

 

۱۹۷۳

۱۴٫۱۶

۱۹۰۷

۱۳٫۵۷

 

۱۹۷۴

۱۳٫۹۲

۱۹۰۸

۱۳٫۵۷

 

۱۹۷۵

۱۳٫۹۸

۱۹۰۹

۱۳٫۵۲

 

۱۹۷۶

۱۳٫۸۷

۱۹۱۰

۱۳٫۵۳

 

۱۹۷۷

۱۴٫۱۵

۱۹۱۱

۱۳٫۵۶

 

۱۹۷۸

۱۴٫۰۶

۱۹۱۲

۱۳٫۵۸

 

۱۹۷۹

۱۴٫۱۲

۱۹۱۳

۱۳٫۶۱

 

۱۹۸۰

۱۴٫۲۲

۱۹۱۴

۱۳٫۷۷

 

۱۹۸۱

۱۴٫۲۷

۱۹۱۵

۱۳٫۸۳

 

۱۹۸۲

۱۴٫۰۸

۱۹۱۶

۱۳٫۶۳

 

۱۹۸۳

۱۴٫۲۷

۱۹۱۷

۱۳٫۵۶

 

۱۹۸۴

۱۴٫۱۲

۱۹۱۸

۱۳٫۶۸

 

۱۹۸۵

۱۴٫۰۷

۱۹۱۹

۱۳٫۷۱

 

۱۹۸۶

۱۴٫۱۵

۱۹۲۰

۱۳٫۷۲

 

۱۹۸۷

۱۴٫۲۹

۱۹۲۱

۱۳٫۸

 

۱۹۸۸

۱۴٫۳۵

۱۹۲۲

۱۳٫۷۱

 

۱۹۸۹

۱۴٫۲۳

۱۹۲۳

۱۳٫۷۵

 

۱۹۹۰

۱۴٫۳۸

۱۹۲۴

۱۳٫۷۶

 

۱۹۹۱

۱۴٫۳۷

۱۹۲۵

۱۳٫۷۸

 

۱۹۹۲

۱۴٫۱۸

۱۹۲۶

۱۳٫۹۱

 

۱۹۹۳

۱۴٫۲۱

۱۹۲۷

۱۳٫۸۲

 

۱۹۹۴

۱۴٫۲۸

۱۹۲۸

۱۳٫۸۳

 

۱۹۹۵

۱۴٫۴۲

۱۹۲۹

۱۳٫۶۸

 

۱۹۹۶

۱۴٫۳۲

۱۹۳۰

۱۳٫۸۷

 

۱۹۹۷

۱۴٫۴۶

۱۹۳۱

۱۳٫۹۲

 

۱۹۹۸

۱۴٫۶۲

۱۹۳۲

۱۳٫۹

 

۱۹۹۹

۱۴٫۴۱

۱۹۳۳

۱۳٫۷۵

 

۲۰۰۰

۱۴٫۴۱

۱۹۳۴

۱۳٫۹۱

 

۲۰۰۱

۱۴٫۵۲

۱۹۳۵

۱۳٫۸۵

 

۲۰۰۲

۱۴٫۶۲

۱۹۳۶

۱۳٫۹

 

۲۰۰۳

۱۴٫۶۱

۱۹۳۷

۱۴٫۰۳

 

۲۰۰۴

۱۴٫۵۲

۱۹۳۸

۱۴٫۰۶

 

۲۰۰۵

۱۴٫۶۶

۱۹۳۹

۱۴٫۰۱

 

۲۰۰۶

۱۴٫۶

۱۹۴۰

۱۴٫۰۷

 

۲۰۰۷

۱۴٫۶۲

۱۹۴۱

۱۴٫۰۷

 

۲۰۰۸

۱۴٫۴۸

۱۹۴۲

۱۴٫۰۵

 

۲۰۰۹

۱۴٫۶

۱۹۴۳

۱۴٫۰۶

 

۲۰۱۰

۱۴٫۶۷

۱۹۴۴

۱۴٫۱۳

 

۲۰۱۱

۱۴٫۵۵

۱۹۴۵

۱۴

 

۲۰۱۲

۱۴٫۵۷

۱۹۴۶

۱۳٫۹۲

 

۲۰۱۳

۱۴٫۶۱

درجه حرارت متوسط جهان

۱۸۸۰ تا ۲۰۱۳

Picture1

همان طور که ملاحظه می فرمایید از سال ۱۸۸۰ میلادی یعنی زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و ۱۶  سال قبل از ترور او این محاسبات انجام شده است. اطلاعات ارائه شده حاصل جمع آوری داده های ۸۰۰ پایگاه آب و هوایی سراسر جهان است. از سال ۱۸۸۰ تا حدود نیمه قرن بیستم یعنی زمان پایان جنگ دوم جهانی در جه حرارت اندکی بالا رفته ولی پیوسته نوسان داشته است اماا از دهه هشتاد میلادی به بعد دمای متوسط کره زمین افزایش یافته و همواره رو به صعود بوده است.

این نوشته در همه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های دیگر
خرید و فروش حیات وحش - poaching
موزه حشره شناسی هایک میرزایانس - Hayk Mirzayans Insect Museum
قاب بال جنس Erodiontes در مرنجاب (کاشان)
تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات در مشهد