بایگانی دسته: زبان علمی

قاب بال جنس Erodiontes در مرنجاب (کاشان)
شن، ماسه، یا ریگ؟

گردآوری و نگارش: سیاوش طراوتی – گمان می کنم همه ما فارسی زبانان با واژه های ماسه، شن و ریگ آشنا باشیم. نمونه هایی از کاربرد این سه واژه را … ادامه‌ی خواندنفارسی نویسی نام علمی جانداران

پدید آور: سیاوش طراوتی – راه اصلی تبادل دانش برای ما فارسی زبانان، گفتگو و نوشتن و خواندن به زبان فارسی  است. عدم توجه به نیازهای زبان و واژه سازی … ادامه‌ی خواندن