گرمایش کره زمین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

Hoesung_Lee(1)

آقای هوسونگ لی متخخص اقتصاد تفییر اقلیم و رییس کنونی پنل
Hoesung Lee

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.