وادارنده ( فورسینگ ) های آب و هوا

Net Forcing

خالص وادارندگی

خالص اثر وادارندگی

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.