مالتوس و نظریه جمعیتی

توماس رابرت مالتوس (Thomas Robert Malthus) ‏

توماس رابرت مالتوس (Thomas Robert Malthus) ‏

توماس رابرت مالتوس
(Thomas Robert Malthus) ‏

توماس رابرت مالتوس
(Thomas Robert Malthus) ‏

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.