زمین به چه زبانی بگوید حالش خوش نیست؟

download (1)

کره زمین

The Earth

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.